AKP'nin bir yalanı daha: Şeker işçileri işsiz kalacak... İşte belgesi...

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili AKP'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Satışa çıkarılan şeker fabrikası çalışanlarının işsiz kalmayacağı vaadinin altının boş olduğu anlaşıldı... İşte belgesi...
Perşembe, 15 Mart 2018 16:55

Satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasıyla ilgili olarak AKP'nin bir yalanı daha ortaya çıktı.

Millî Gazete'de yer alan habere göre kamuoyundan saklanan şeker fabrikalarının satışıyla ilgili ihale şartnamesine ulaşıldı. Hükümetin şeker işçilerine yönelik verdiği vaat ile ihale şartnamesindeki şartlar birbiriyle örtüşmüyor.

İhale şartnamesine göre satılacak fabrikalarda çalışan işçiler, emeklilik hakkını kazanmamış olmak ve mevzuatta yer alan koşulları taşımaları kaydıyla (4B) kapsamında bir başka kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecekler. Ancak burada çalışanların yüzde 60 ile 70’i emeklilik hakkını kazanmalarından dolayı, geriye kalanlar da mevzuata takılarak (4B) kapsamında bir başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçemeyecekler. Çünkü uygulamadaki mevzuata göre, emeklilik hakkını kazanmamış olan şeker işçilerinin bir başka kamu kurumuna geçmesi için, şeker fabrikaları özelleştirme kapsamına alınmadan önce işe başlamaları gerekiyor. Fabrikalar özelleştirme kapsamına alındıktan sonra çalışmaya başlayanlar (4B) hakkından yararlanamayacaklar.

HÜKÜMETİN VAADİNDEN İŞÇİLERİN YÜZDE 10’U YARARLANABİLECEK

Satılacak 14 şeker fabrikasında çalışan şeker işçileri, alıcı firma ile çalışmak istememeleri durumunda talep etmeleri durumunda Türkşeker’in diğer fabrikalarında çalışabilecekler. Ancak çalışanlar için bunun pratikte uygulanabilir bir tarafı bulunmuyor. Çalıştıkları fabrikanın bulunduğu yerdeki bir başka kumu kurum ve kuruluşuna (4B) kapsamında geçebilmeleri içinde emeklilik hakkını kazanmamış olmaları ve çalıştıkları fabrikaya özelleştirme kapsamına alınmadan önce başlamaları gerekiyor. 14 fabrikada bu şartları taşıyan işçi statüsündeki personel sayısının ise toplam çalışanlara oranının yüzde 10’u geçmeyeceğine işaret ediliyor.

HÜKÜMET GÖZ BOYAMAYA ÇALIŞIYOR

İhale şartnamesi, çalışanların büyük bir bölümünün mağdur olacağını ortaya koyarken, hükümetin özelleştirmeye karşı kamuoyunda oluşan tepkiyi düşürmek için çalışanlara böyle vaatte bulunduğuna dikkat çekiliyor.

İŞTE İHALE ŞARTNAMESİNDEKİ O MADDE

24.9) Fabrikada 1475 ve 4857 sayılı iş kanunları kapsamında çalışan ve alıcı ile çalışmak istemeyen diğer personeller…

24.9. B) Talepleri halinde (emeklilik hakkını kazanmamış olmaları kaydıyla) Türkşeker’in diğer fabrikaları ve Türkşeker bünyesinde 1475 ve 4857 sayılı iş kanunları kapsamında çalışmaya devam edecektir.

Talepte bulunmayanların ise iş sözleşmeleri Türkşeker tarafından feshedilerek kıdem ve ihbar tazminatları ile önceki yıllara ilişkin kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer hakları Tükşeker tarafından ödenecek ve bu işçiler mevzuatta yer alan diğer koşulları da taşımları kaydıyla 657 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir.