Yasa dışı uzun çalışma süreleri resmi olarak kanıtlandı

Eurostat'ın 2011 işgücü verileri Türkiye'deki yasal çalışma süresi ile fiiliyattaki çalışma süresi arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın 2011 işgücü anketine göre Türkiye'de erkekler haftada genellikle 53,1 saat çalışırken kadınlarda bu rakam 48,6 saat olarak hesapladı. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olmasına karşın fiiliyatta yasal sürenin aşıldığının kanıtı niteliğinde.

Bilindiği gibi "Çok çalışır, az hastalanır" şeklinde yabancı sermayeye pazarlanan işgücü AKP hükümetinin yabancı yatırımcıları ülkeye çekmede kullandığı bir araç aynı zamanda. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı yabancılara Türkiye'de yatırım için uzun çalışma saatlerini ve çalışan başına kullanılan düşük hastalık izinlerini cazip nedenler olarak göstermişti.

Öte yandan Eurostat, haftalık çalışma sürelerinin AB genelinde ise erkeklerde 41,1 saat, kadınlarda ise 39,3 saat olduğunu açıkladı.

Türkiye'de istihdam 24 milyon 99 bin
Haftalık çalışma süresi Danimarka'da 37,7 saate kadar düşerken bu rakam Norveç ve İrlanda'da 38,4, İtalya'da 38,8, Hollanda'da 39 ve Finlandiya'da 39,1 saat oldu. Ortalama çalışma süreleri Fransa'da haftada 39,5, Almanya'da haftada 40,7 saat olarak açıklandı.

Ayrıca Eurostat verilerine göre, 15 yaş ve üzerindekilerde istihdam edilenler toplamı Almanya 39,7 milyon, İngiltere’de 29 milyon 78 bin, Fransa’da 25 milyon 764 bin, talya'da 22 milyon 967 bin, İspanya'da 18 milyon 105 bin, Polonya'da 16 milyon 130 bin ve Türkiye’de ise 24 milyon 99 bin düzeyinde bulunuyor.

AB’de kadın istihdamı Türkiye’nin iki katından fazla
15-64 yaş grubunda istihdama katılım oranı Türkiye'de ortalamada yüzde 48,4 olurken bu oran erkeklerde 69,2 ve kadınlarda yüzde 27,8 olarak hesaplandı.

AB'de ise istihdama katılım oranları ortalamada yüzde 64,3, erkeklerde yüzde 70,1 ve kadınlarda yüzde 58,5 oldu.

Türkiye’de tarımın istihdamdaki payı AB’nin 4 katından fazla
Türkiye'de istihdam edilenlerin yüzde 49,3'ü hizmetler sektöründe, yüzde 26,5'i sanayide ve yüzde 24,2'si tarımda çalışırken AB'de ise bu dağılım, istihdamın yüzde 69,8'i hizmetler, yüzde 25,2'si sanayi ve yüzde 5'i tarım olarak gerçekleşti.

(soL-Ekonomi)