Sıra şeker fabrikalarına geldi

Salı, 17 Haziran 2008 08:40

AKP'nin özelleştirme yağmacılığında sıra cumhuriyet tarihinin en önemli sanayileşme adımlarından biri olan Şeker Fabrikaları'nın satışına geldi. Yıllardır doğru dürüst çalıştırılmayan fabrikaların satışı, pek çoğunun tasfiyesinin yanı sıra, yüzbinlerce şeker pancarı üreticisi ve tarım işçisinin ekmek kapısının kapanması anlamına gelecek.

soL (HABER MERKEZİ) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (TŞFAŞ) ait 15 fabrikayı, üç grupta toplayarak özelleştirme kararı aldı. Rekabet Kurulu ise, bu satış için bir önkoşul oluşturulmasına veya kısıtlama getirilmesine gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi.
Rekabet Kurulu, ayrıca, Samsun ve Bandırma limanlarının işletme haklarının devrine de izin verdi.

Üç gruba ayırıp satacaklar
ÖİB'nin aldığı arar doğrultusunda, TŞFAŞ'ye ait 15 şeker fabrikası üç portföye ayrılacak. Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum şeker fabrikaları birinci portföyü, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan şeker fabrikaları ikinci porföyü, Kastamonu, Çorum, Çarşamba, Kırşehir, Turhal ve Yozgat şeker fabrikaları ise üçüncü portföyü oluşturacak. İhale takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ÖİB, daha önce de Amasya, Kütahya ve Adapazarı şeker fabrikalarını satmıştı. Ayrıca Kayseri Şeker Fabrikası'nın özelleştirmesi iki Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikalarının özelleştirmesi ise bir kez iptal edilmişti.

Şeker sektörü tasfiye edilince...
TŞFAŞ'nin tasfiyesiyle birlikte, cumhuriyet tarihinin ilk ve en önemli sanayi hamlelerinden biri olan şeker sektöründeki tüm kamusal varlıklar tasfiye edilmiş olacak. TŞFAŞ'ye bağlı fabrika ve tesislerde halen 3 bin 127'si memur, 10 bin 385'i daimi, 7 bin 055'i ise geçici işçi olmak üzere toplam 20 bin 567 kişi çalışıyor. Ayrıca, TŞFAŞ, satın aldığı şeker pancarı dolayısıyla her yıl yaklaşık 400 bin çiftçi ailesine ve onbinlerce tarım işçisine geçim olanağı sağlıyor.

Özelleştirmenin ardından şeker fabrikalarının çoğunun kapanması bekleniyor. Çoğu atıl bırakılmış ve çürümeye terk edilmiş TŞFAŞ fabrikaları, özelleştirme fırsatçıları tarafından, üretim kapasiteleri için değil, üzerinde bulundukları arazilerin emlak rantı için satın alınacak. Fabrikaların kapanması yüzbinlerce insanın geçim kaynağını kaybetmesi anlamına gelirken, Cargill başta olmak üzere, Türkiye'de pancar yerine mısırdan şeker üretilmesini savunan çok uluslu gıda kartellerinin ekmeğine yağ sürecek.