Sıra PTT, BOTAŞ, TİGEM ve ÇAYKUR'a geldi

30 yıldır süren ve büyük bölümü AKP döneminde gerçekleştiren kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine PTT, BOTAŞ, TİGEM ve ÇAYKUR ile devam edileceği açıklandı.

İşsizliğin arttığı, yeni istihdam olanaklarının yaratılamadığı günümüz koşullarında birçok kişinin işsiz kalmasına, elde edilen gelirin hemen hepsinin borç ödemelerine ve özelleştirme işlemlerine gitmesine rağmen özelleştirme uygulamasına devam ediliyor.

30 yıldır süren ve büyük bölümü AKP döneminde gerçekleştiren kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine PTT, BOTAŞ, TİGEM ve ÇAYKUR ile devam edileceği açıklandı.

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesine devam edileceğini belirterek, ”PTT, BOTAŞ, TİGEM ve ÇAYKUR’un özelleştirilmesi gerekli şartlar oluştuğunda gündeme gelecek ve bu kurumlar da özelleştirilecek” dedi.

AA’na yaptığı açıklamada Aksu, ”Türkiye kendine özgü özelleştirme modelini oluşturmayı başardı ve bu sayede başarılı birçok özelleştirmeyi gerçekleştirdi. Bu alandaki tecrübemizi Balkanlar’daki bazı ülkelere dahi aktarıyoruz. Zaten, Dünya Bankası da yaptığımız özelleştirmelere övgüye değer buluyor” dedi.

Koalisyon hükümetlerinin aksine tek parti olarak iktidarda olan AKP’li yıllarda daha fazla kurumun özelleştirilmesini büyük bir başarı olarak tanımlayan Aksu, ”1984’ten 2003 yılına kadar yapılan özelleştirmelerden ortalama yıllık 500 milyon dolar gelir elde edilmiş. Şimdilerde ise bir seferde 1 milyar liradan az olan özelleştirme ihaleleri basının ilgisini bile çekmiyor. Koalisyon hükümetleri döneminde özelleştirmelerde çok fazla başarı elde edilmedi. 2003 yılına kadar Türkiye’nin özelleştirmeden elde ettiği gelir toplamda 8 milyar dolar, bunun yıllık getirisi 500 milyon dolarda kalmış. Bunun dışında özeleştirme programına alınıp da 15-20 yılda özelleştirilemeyen kurumlar vardı. Bu hem kurumlar hem de ülke ekonomisi açısından sıkıntılı. Yapılması gereken, bir kurumun özelleştirilmesine karar verildiğinde en kısa sürede onu özelleştirmek” dedi.

Elde edilen gelirin ne için kullanıldığına, bu kaynakların nerelere aktarıldığına değinmeyen Aksu, kurumların özelleştirilmesinde rekabetçi bir ortamın yaratılması ve verimliliğin arttırılmasının temel amaç, kamuya gelir aktarılmasının ise en son amaçlardan birisi olduğunu dile getirdi.