Dünya eskisi gibi olmayacak

Finans sisteminin çökmesine rağmen bunun başlıca sorumlu kurumları olan IMF ve Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelere çözüm önerilerinde bulunması tepkilere neden oluyor.
Cuma, 17 Ekim 2008 08:40

soL (HABER MERKEZİ) Dünya ekonomik krizine karşı ABD ve AB ülkelerinin uygulama kararı aldıkları finans kurumlarını kurtarma planları yürürlüğe girerken gelişmekte olan ülkeler de krize karşı uygulanabilecek olası politikaları tartışıyor. Finans sisteminin çökmesine rağmen bunun başlıca sorumlu kurumları olan IMF ve Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkelere çözüm önerilerinde bulunması tepkilere neden oluyor.

Castro: Benzersiz önlemler
G-7 ülkeleri, IMF ve Dünya Bankası'nın Güz Toplantıları ve AB Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Fidel Castro dünyanın artık eskisi gibi olmayacağını ve Bretton Woods'un parçalandığını vurguladı. Alınan önlemleri, daha önce hiç işitilmemiş, benzersiz önlemler olarak değerlendiren Castro, Avrupa'nın kapitalist ülkelerinin üretim ve ticaret kapasitesinin doyma noktasına geldiğini ve bu ülkelerin artık dünyanın geri kalanına, gelişmekte olan ülkelere çözüm önerileri geliştirebilecek konumda olmadıklarını söyledi.

Kapitalizmin temelleri sorgulanıyor
Haftasonu Venezuela'da bir araya gelen Latin Amerikalı uzmanlar Güneyin ekonomik krize yanıtını ele alırken bu başlıkla ilgili bir de sonuç bildirgesi yayınladılar.

Bildirgede, Bolivya ve Venezuela'nın yaptığı gibi IMF ve Dünya Bankası kuruluşlarının politikalarına izin verilmemesi, Ekvador anayasasında yer alan özel borçların devletleştirilmesinin engellenmesi gibi uygulamaların örnek alınması gerektiği üzerinde duruldu.

Krizin reel sektörü etkileyeceği vurgulanırken, gelişmelerle neoliberal politikaların geçerliliğinin ve kapitalizmin temellerinin sorgulandığı ifade edildi. Şu anda kapitalist sistemin yeniden yapılanmasına hizmet edecek olan politikaların uygulanması durumunda bunun sosyal maliyetinin çok yüksek olacağına dikkat çekildi.

Uzmanlar, bugün uluslararası iktisadi ve finans mimarını yeniden inşa etmenin kaçınılmaz olduğunu ancak kapitalizm sonrası bir yapılanmanın ele alınması gerekliliği savunuyor. Bugün ulusal ve bölgesel politikalarının daha da önem kazandığı, sosyal harcamalara önem veren, doğal ve üretken kaynaklarını korunmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekliliği üzerinde duruyorlar. Hükümetlerin finansal regülasyon kapsamında tasarrufları koruyan ve üretimi teşvik eden politikaları yaşama geçirmesi yerli para birimlerini koruyacak kontrollü bir kur politikası ile sermaye hareketlerine bazı kısıtların konulması gerektiğine dair önermelerde bulundular.