Doğalgaz piyasasında özelleştirme hamlesi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı doğalgaz piyasasına yönelik kanunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslağa göre BOTAŞ 3’e bölünecek ve oluşacak iki yeni şirketle İGDAŞ özelleştirilecek.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı hazırladığı 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağını görüşe sundu. Taslakta yer alan maddelerden bazıları enerji sektöründe yapılacak değişikler konusunda çarpıcı veriler sunuyor. Yapılan değişikliklerden en fazla etkilenen iki kurum BOTAŞ ve İGDAŞ olacak.

BOTAŞ bölünecek ve satılacak
Kanunun geçici 2’inci maddesinde yapılan değişikliğe göre daha önce tek bir tüzel kişiliği bulunan BOTAŞ, değişiklik sonrasında üçe bölünecek. Bunlardan yalnızca iletim ve LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri gibi faaliyetler yürütecek şirket BOTAŞ’ı temsil edecek.

BOTAŞ üçe bölündükten sonra ortaya çıkacak olan diğer iki şirketin kuruluş süreci, faaliyet tanımları, sermaye miktarları, yönetim yapıları gibi hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilecek.

Kanunda değişikliğe gidilecek bir diğer madde ise bölünme işleminden önce BOTAŞ’a birçok hazine arazisinin devredilmesi. İlgili maddeye göre doğalgaz ve petrol boruları gibi taşınmazlar ve BOTAŞ’a irtifak (kullanım) hakkı verilmiş bütün hazine arazileri faaliyette olmasalar bile BOTAŞ’a tescil edilecek.

Değişikliğin bir diğer ilgili maddesiyle ise doğalgaz piyasasında faaliyet yürütmek isteyenlerin önü açılıyor. İlgili İmar Kanunu’na göre doğalgaz piyasasında faaliyet yürütmek isteyen şirketlerin faaliyet yürütebilmeleri için doğalgazın depolanması, iletimi ve dağıtım hatlarının ve bunların işletimi için gerekli binaların imar planında daha önceden tahsis edilmesi yükümlülüğü bulunuyordu. Fakat yeni düzenleme ile şirketlerin bu koşulu sağlamadığı durumlarda da şirketlere ruhsat verilecek.

İGDAŞ da özelleştiriliyor
Taslakta yer alan en çarpıcı değişikliklerden bir diğeri İGDAŞ’ın özelleştirmeye açılacak olması. İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kalmak koşulu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek.

İGDAŞ’ın özelleştirilmesinden gelecek gelirin, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra kalan miktarından, daha önce İGDAŞ’a hazine tarafından ödenen krediler ve kredatör ücretleri kadarı hazineye verilecek. Kalan miktar ise İBB’ye ödenecek.

(soL - Ekonomi)