Honduras’ta mücadeleye devam

Honduras’taki direniş güçleri, yeni yılda mücadeleye devam edeceklerini ilan etti.
Cuma, 08 Ocak 2010 14:27

Geçtiğimiz yıl sonunda gerçekleştirilen tartışmalı seçimler sonrasında Honduras’ta iktidar güçleri ALBA üyeliğinden çıkılması, darbe döneminde halka karşı işlenen suçlar için af çıkartılması, özelleştirmelerin hızlandırılması ve ücretlerin düşürülmesi yönünde yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Diğer yandan, ülkede diktatörlük karşıtı mücadele de ısınmaya devam ediyor. Aşağıda, Honduras Ulusal Halk Direniş Cephesi’nin yeni yıldaki gelişmelerle ilgili açıklamasını yayınlıyoruz:

“Honduras direnişi, 2010 yılına, hükümetin Micheletti’den Lobo’ya devrolacağı düzmece bir geçiş süreciyle ellerini temizlemeye kalkışan diktatörlüğe karşı mücadeleyle başladı. Söz konusu süreç yozlaşmış büyük patronların, çok uluslu şirketlerin ve baskıcı askeri ve polis kuvvetlerinin devlet üzerindeki kontrolünü muhafaza edecektir.

Diktatörlük, Honduras Devleti’ni, ALBA-TCP’den (Bizim Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak – Halkların Ticaret Antlaşması) çıkarmayı planlamaktadır. Bu örgüt, 9 Ekim 2008 tarihindeki katılımdan bu yana ülkemizin kamu sektörüne büyük yarar sağlamış ve yoksulların kazanım elde etmesi ve büyük Latin Amerika anayurdunun gerçekten birleşmesi için halklar ve devletler arasında yeni bir dayanışma ve ilişki biçimi kurmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Ülkemizin ALBA-TCP’den derhal çıkartılması, darbenin amacının toplumun yapısında gerçekleşen hızlı dönüşümü engellemek ve alternatif ve ilerici ulusal projeler geliştiren diğer Latin Amerika ülkelerine bir mesaj vermek olduğunu ispat etmektedir.

Oligarşinin halka dayattığı ekonomik tedbirleri reddediyor ve örgütlü halk kesimlerinin onca bedel ödeyerek elde ettiği toplumsal kazanımları yüzsüzce ortadan kaldırma çabasını kınıyoruz. Su fiyatları arttı, temel gıda sepeti fiyatları yükseldi, uluslararası rezervler ve ENEE ve Hondutel gibi devlet kuruluşlarının tasarrufları boşaltıldı. Ulus ötesi büyük şirketlere ayrıcalıklar sağlayabilmek için petrol fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan formüller değiştirilmiştir ve darbeye destek veren şirketleri kayırmak için durmadan yeni anlaşmalar imzalanmaktadır. Aynı şekilde, asgari ücreti düşürmek, eğitimle ilgili mevzuatta çalışanlar halk aleyhine istisnalar getirmek, ücretsiz okul kayıtlarının iptal edilmesi, ulusal şirketlerin ve kamu çalışanlarının emeklilik fonlarının özelleştirilmesi gibi başka bazı önlemler planlanmaktadır.

Honduras toplumunun maruz kaldığı ve geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana yoldaşlarımıza yönelik cinayet, kovuşturma ve sürgünlerin artmasıyla iyice keskinleşen baskıcı ortamı uluslararası toplum nezdinde teşhir ediyoruz. Fiili iktidar üzerindeki baskılarını artırmaları için uluslar arası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunuyoruz.

Diktatörlüğün, darbe iktidarından bu yana insanlığa karşı işlenen suçları bağışlamak için hazırladığı af planını reddediyoruz. Bu tür suçların zaman aşımına uğramadığını, sorumluların er ya da geç adalet önünde hesap vereceklerini hatırlatıyoruz.

Halkın içinde yaşadığı toplumu belirleme yönündeki egemenlik hakkı doğrultusunda, mevcut kurumsal düzeni değiştirme ve demokratik ve halk iktidarına dayalı bir Ulusal Kurucu Meclis kurma hakkımızı talep ediyoruz.

Direniyoruz ve kazanacağız.”