"Hatalarımızı düzeltiyoruz, kapitalizme geçmiyoruz"

Küba Devlet Başkanı Raúl Castro Ruz, dün Küba Ulusal Meclisi’nde yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik ve sosyal politika ilkeleri hakkında bilgi verdi.
Pazartesi, 20 Aralık 2010 10:40

Küba Devlet Başkanı Raúl Castro Ruz, Küba Ulusal Meclisi’nde ülkenin önümüzdeki dönem için önüne koyduğu politikaları anlatan önemli bir konuşma yaptı. Partinin ve Devrimin Ekonomik ve Toplumsal Politika İlkeleri Taslağı’nı mercek altına alan Raúl Castro, Küba’nın sosyalist bir cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, ülkenin serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecine girdiğine dair eleştirileri yalanladı.

Devrim için yola çıkarken Kübalı devrimcilerin tek amacının Küba’da sürdürülebilir ve geri döndürülemez bir sosyalist sistem kurmak olduğunu hatırlatan Raúl Castro, 1 Ağustos 2009’da söylediği “Küba’da kapitalizmi restore etmek ya da yeni bir devrim yapmak için seçilmedim. Ben sosyalizmi savunmak, devam ettirmek ve geliştirmek için seçildim” sözlerini yineledi.

Dönüşüm sürecine halk da katıldı
Küba’da böylesi bir sosyalist sistem kurmak için ekonomide kimi stratejik değişiklikler yapma ihtiyacı ve bunun aciliyeti konusunda, ülke çapında fikir birliği oluşturmaya çalışırken Kübalı devrimcilerin ve Küba halkının tüm bileşenlerinin fikrine başvurulduğunu belirtti.

Kasım ayının ilk günlerinde hükümetin, yeni ekonomik ve sosyal ilkeleri anlattığı “Ekonomik ve Toplumsal Politika Rehberi” başlıklı bir taslak metni hazırlayarak halka dağıttığını belirten Raúl Castro, bunu yapmaktaki amacın halkın, Küba’nın ekonomik ve sosyal gelişimi ile ilgili tartışmalarda fikir beyan ederek katkı sağlamasınına imkan tanımak olduğunu vurguladı.

“Kapitalizme dönüş söz konusu değil”
Nisan ayında gerçekleştirilecek 6. Ulusal Parti Kongresi’ne kadar son şeklini alacak olan bu ilkelerin kongre ile birlikte uygulamaya konulacağını öngören Raúl Castro, Küba’da serbest piyasanın değil planlı ekonominin oturtulmaya çalışıldığının altını çizdi. Serbest piyasaya dair tartışmalara yanıt olarak, ilkeler taslağındaki özel mülkiyet ile ilgili üçüncü maddenin yeterinde açık olduğunu belirtti.

Küba’nın bugünkü koşullarına uygun şekilde oluşturulan ilkelerin Küba Devrimi ile son verilen yeni-sömürgeci kapitalist sisteme dönüş olarak yorumlama hatasına düşülmemesi gerektiğini söyleyen Raúl Castro, ülkenin kapitalizme doğru yol aldığına dair yorumları kesin bir dille reddederek 50 yıl önce Devrim tarafından yenilen bu sisteme geri dönüşün hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Hatalarımızın farkındayız”
Raúl Castro, Küba’nın diğer ülkelerdeki ekonomi deneyimlerinden çıkardığı dersler bulunduğunu, ancak hiçbir ülkenin ekonomik modelini taklit etme niyetinde olmadığını söyledi.

“Marksist-Leninist teori bilimsel olarak sosyalizmin uygulanabilirliğini kanıtlamış olsa da, bunun çeşitli ülkelerde kurulması ve pratik edilmesi benim naçizane görüşüme göre bilinmeyene yapılan yolculuktur bu sebeple her bir adım ayrıntılı bir şekilde incelenmeli ve önceden planlanmalıdır” diyen Raúl Castro belirlenen ekonomik ve sosyal politika ilkeleri ile ilgili olarak “Yaptığımız hataların farkındayız. Bu ilkeler, bu hataları düzeltme ve sosyalist ekonomimizi yeniden şekillendirmenin yolunu açacak” dedi.

Partide dönüşüm var
Raúl Castro, konuşmasında ülke ve yöneticiler işlenen hataları düzeltemezlerse, Devrim’in ve geçmiş kuşakların çabalarının boşa gideceğini söyledi.

Yeni döneme hazırlanırken, ekonomik ilkelerin öngörüldüğü şekilde uygulanması için kimi değişikliklere gidildiğini belirterek, Parti’nin Siyasi Büro ve Merkez Komitesi’nde görev alan kimi bakanların sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle değiştirildiğini vurguladı.

Belirlenen ilkelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm yurttaşların üstün çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Raúl Castro, yönetici kadroların farkında olmadan kullandığı kimi doğru olmayan ifadelerin parti ve toplum içinde etkisini gösteren kötü sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, böylesi bireylerin hem görevlerinden hem de Parti’den ayrılmaları gerektiğini söyledi.

“Fidel’in bazı emirleri uygulanmadı”
Önceki Devlet Başkanı Fidel Castro’nun geçen yıllarda yaptığı ekonomi alanındaki bazı önermelerin ve emirlerin uygulanmadığını söyleyen Raúl Castro, ”Uyum, örgütlenme ve Parti ile Hükümet arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği vardı. Parti yönetmeli ve kontrol etmeli ve hiçbir düzeyde Hükümet’in faaliyetlerine karışmamalı” diye konuştu.

“Karşıdevrimciler karalıyor”
Karşıdevrimcilerin, uygulamaya konan ve konulacak ekonomik ilkelerle ilgili karalama kampanyası yürüttüğüne dikkat çeken Raúl Castro, bunun gerçekleştirilecek reformlarla ilgili halkta şüphe uyandırdığını belirtti.

Devletin aldığı bazı önlemleri gizli tutmasının sorgulanamayacak bir şey olduğunu belirten Castro, “Ancak bir önlemin doğruluğunu, gerekliliğini ve aciliyetini açıklamak, halkı bilgilendirmek ve ikna etmek ne kadar zor gözükse de çok önemlidir” dedi.

“ABD küresel bir polis gibi”
Raúl Castro, Wikileaks tarafından açıklanan gizli ABD diplomatik belgeleriyle ilgili olarak ise, bu olayın ABD’nin “küresel bir polis” gibi davrandığını gösterdiğini vurguladı.

(soL - Dış Haberler)