Dünya komünist ve işçi partileri bildirisi yayınlandı

Brezilya’nın Sao Paolo kentinde 21-23 Kasım'da yapılan 10. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’ndan, Küba başta olmak üzere Latin Amerika ve Ortadoğu halklarıyla dayanışma mesajı çıktı.
Cumartesi, 29 Kasım 2008 09:59

soL (HABER MERKEZİ) 21-23 Kasım'da Brezilya Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde Sao Paolo'da yapılan 10. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'na, 65 ülkeden 55 parti katıldı. Parti temsilcileri, toplantının ana konuları olan "Uluslararası çerçevede yeni durum Kötüye giden ulusal, toplumsal, çevresel ve emperyalistler arası çelişkiler ve sorunlar Barış, demokrasi, egemenlik, ilerleme, sosyalizm ve komünist ve işçi partilerinin eylem birliği" başlıklarında konuşmalar yaptılar.

Katılımcıların büyük bölümü küresel ekonomik krizi değerlendirdi. Krizin neo-liberalizmin çöküşünü gösterdiğini, ama kapitalizmin sonu anlamına gelmediğini belirten temsilciler, gelişmiş ülkelerde burjuvazinin politik gücünü şimdiden bir "sistemi kurtarma operasyonu" için kullanmakta olduğuna dikkat çektiler ve bu krizin 1989-91'deki karşı-devrimlerin kapitalizmin zaferi anlamına geldiğini söyleyen miti de yok ettiğini söylediler.

Birçok parti temsilcisi, dünyada ABD hegemonyasının karşısında yeni odakların çıkmasının olumlu yönüne işaret etti. Konuşmalarda, bağımsızlık, ilerleme ve toplumsal gelişme için anti-emperyalist mücadelenin önemi vurgulandı.

Toplantıya Türkiye'den de Türkiye Komünist Partisi katıldı.

Toplantının sonunda "Latin Amerika ve Karayip Halklarıyla Dayanışma" bildirisi kabul edildi. Bildiride kıtadaki halk mücadeleleri ve komünistler de dahil demokratik, ilerici ve anti-emperyalist güçlerin son zamanlarda kazandıkları başarılar selamlandı.

Ortadoğu'da emperyalistlerin bölgeyi yeniden şekillendirme planları, Irak işgali ve İsrail'in Filistin halklarına karşı süren baskısının bölgede yarattığı durum hakkında endişeler dile getirildi. Partiler, özellikle Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, kuşatmanın bir an önce son bulmasını, ırkçı duvarın ve Yahudi yerleşimlerinin de kaldırılmasını talep ettiler.

Katılımcı partiler bir dizi ortak eylem kararı da aldılar. Bunlar arasında devrimin 50. yılında Küba'yla dayanışma etkinlikleri, kuruluşunun 60. yılında NATO karşıtı girişimler ve Gazze'ye delegasyon ziyaretleri de dahil Filistin'le dayanışma etkinlikleri yer aldı.

Toplantı, hafta sonu bir yürüyüşle son buldu.

Katılımcı partiler şöyle sıralandı:

Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi, Arjantin Komünist Partisi, Belarus Komünist Partisi, Belçika Emek Partisi, Bolivya Komünist Partisi, Brezilya Komünist Partisi, Brezilya Komünist Partisi (PCB), Bulgaristan Komünist Partisi, Kanada Komünist Partisi, Şili Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi, Kolombiya Komünist Partisi, Küba Komünist Partisi, AKEL (Kıbrıs), Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (Çek Cumhuriyeti), Danimarka Komünist Partisi, Danimarka Komünist Partisi, Ekvador Komünist Partisi, Finlandiya Komünist Partisi, Fransız Komünist Partisi, Gürcistan Birleşik Komünist Partisi, Alman Komünist Partisi, Britanya Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, Macaristan Komünist İşçi Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi (Marksist), Irak Komünist Partisi, Tudeh (İran), İrlanda Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi, Komünist Refundasyon Partisi (İtalya), İtalyan Komünistleri Partisi, Kore İşçi Partisi (KDHC), Halkların Devrimci Partisi (Laos), Letonya Sosyalist Partisi, Lübnan Komünist Partisi, Lüksemburg Komünist Partisi, Komünistler Partisi (Meksika), Nepal Komünist Partisi, Hollanda Yeni Komünist Partisi, Norveç Komünist Partisi, Filistin Komünist Partisi, Filistin Halkları Partisi, Panama Halk Partisi, Pakistan Komünist Partisi, Paraguay Komünist Partisi, Peru Komünist Partisi (Kızıl Vatan), Peru Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Rusya Komünist İşçi Partisi-Rusya Komünistleri Partisi, Yugoslavya Yeni Komünist Partisi, Güney Afrika Komünist Partisi, İspanya Halkları Komünist Partisi, Suriye Komünist Partisi, Suriye Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Ukrayna Komünist Partisi, Ukrayna Komünistleri Birliği, ABD Komünist Partisi, Uruguay Komünist Partisi-Geniş Cephe, Venezuela Komünist Partisi, Vietnam Komünist Partisi.