Yunanistan: Sağlık göçü sürerken salgınla mücadele...

Neoliberal krizin etkisi altındaki Yunanistan, sağlık emekçilerinin Avrupa Birliği'nin merkez ülkelerine göç ettiği koşullarda salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Gönüllü tıp öğrencileri salgınla mücadelede yer alacak.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 02 Nisan 2020 12:51

Yunanistan'da Kovid-19 salgını ile mücadelede, sağlık sisteminde uzun bir süredir devam eden sorunların olumsuz etkileri hissediliyor. 

Personel yetersizliği nedeniyle salgınla başa çıkmakta güçlük çeken ülkede, sağlıkçı göçünün yaygınlığı son 10 yıldır büyük bir problem olduğu belirtiliyor. Yalnızca kriz yıllarında 18.000 sağlıkçı daha iyi çalışma koşulları için göç etmiş durumda. Yunanistan’ın krizi geride bıraktığı iddia edilse de, doktorları ülkelerini terk etmeye mecbur bırakan koşullar iyileşmiş değil. Eksik istihdam, hastanelerin tıbbi donanım yetersizliği ve eğitim eksikliği göçe sebep olan başlıca nedenler arasında sayılıyor. Örneğin Attika bölgesinin merkez hastaneleri bile %20 eksik personel ile hizmet verirken bu oran merkezden uzak bölgelerde %45’e kadar çıkabiliyor. Yunanistan’da 1.900 Avro maaş alan bir doktorun aynı pozisyonla başka bir Avrupa ülkesinde aldığı maaş 4.000 Avro’ya denk olabiliyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNDEN GÖNÜLLÜLER SALGINLA MÜCADELEYE KATILACAK

Sağılık personeli sıkıntısı çekilen Yunanistan'da, tıp öğrencileri derneklerinin çağrılarına yanıt veren onlarca tıp öğrencisi gönüllü olarak salgınla mücadelede yerini alacak. Gerekli sağlık ekipmanlarının hızlı bir şekilde sağlanmasını talep eden dernekler yaptıkları açıklamada sağlıkçılarla dayanışma çağrısında bulunarak aynı zamanda sağlık sistemini güçsüz bırakan hükümet politikalarını protesto etmeyi amaçladıklarını vurguladılar. 

Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinde hastane önlerinde sembolik eylemler gerçekleştirerek taleplerini sıralayan sağlık emekçileri, kamusal sağlık sisteminin bir an önce güçlendirilmesi, özel sektörde çalışan doktorların da bir an önce kamusal sağlık sistemine entegre edilmesi ve tüm hastaların ücretsiz tedavi edilmesi gerektiği vurguladılar.