Yeni araştırma: Eski Sovyet ülkelerinde Sovyetler Birliği'ne olan özlem artıyor

Yeni bir araştırmaya göre eski sosyalist ülkelerde mutsuzluk ve Sovyetler Birliği'ne olan özlem yükseliyor.

Dış Haberler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından düzenlenen yeni bir araştırmaya göre eski Sovyet ülkelerinde insanların hayatlarından duydukları tatminsizlik yükselirken Sovyetler Birliği'ne olan özlem de hızla artıyor. Estonya'dan Moğolistan'a 34 ülkede 51 bin hanede yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.   

Araştırmaya katılanların %50'den fazlası komünist bir sisteme dönmeleri halinde hayatlarında iyileşme olacağını düşünüyor. Öte yandan Rusların yalnızca %15'i hayatlarının Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra iyileştiği görüşünde. Bu oran 2010'da %30 civarındaydı.Katılımcıların sadece %9'u son dört yıl içerisinde mali durumlarının olumlu yönde seyrettiğini belirtiyor.

Araştırmanın bir başka dikkat çeken kısmı ise, AİKB'nin verileri yorumlama şekli.

AİKB, araştırma sonuçlarını "demokrasi yahut otoriter sistem" ekseninden okuyarak insanların Sovyetler Birliği'ne duyduğu özlemi "otoriter bir sisteme" yahut "kumanda ekonomisi"ne dönüş isteği olarak yorumluyor. AİKB'ye göre insanlar "açık sistem, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi" konusunda aradan geçen zamana rağmen hala tereddütlü.

AİKB başekonomisti Sergey Guriyev "halkın kumanda ekonomisinden serbest piyasaya geçişin nimetlerini göremediği" görüşünde. Bu konuda en önemli faktörün insanların işlerini kaybetmesi ya da kaybetme riski olduğunu kaydeden Guriyev şöyle devam ediyor:

Eğer toplum reformların faydalarını görmezse, eninde sonunda bu reformlar başarısızlığa uğrayacaktır. Şu anda bizim ülkelerimizin çoğunda insanların büyük çoğunluğu otoriter yönetimi demokrasiye tercih ediyor. Almanya'da ise %80 demokrasi lehinde... Bu büyük, çok büyük soru işaretleri ortaya çıkarıyor. Ne yanlış yapıldı ve ne yapmalı?