WFDY: Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nin alevi, canlılığını koruyor

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nin 19'uncusu bu yıl Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşecek. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Başkanı Nikolas Papadimitriou, festivalin tarihsel anlamı ve önemi üzerine bir açıklama yayımladı.
Haber Merkezi
Pazartesi, 20 Mart 2017 10:11

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nin (WFYS) ilki, 1947’de Prag’da “Gençler uluslararası işbirliği ve ülkelerin yeniden inşasına katkıda bulunuyor” sloganıyla 71 ülkeden delegenin ve faşizme karşı mücadele eden insanların katılımıyla gerçekleşmişti. 1947’den beri “Antiemperyalist dayanışma, barış ve kardeşlik” çerçevesinde düzenlenen festivaller gençliğin umut ve isteklerinin yükseltilmesinde ve uluslararası düzlemde dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor.

Bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan festival ayrıca 100. yıldönümünde Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin niteliğini, kazanımlarını, antiemperyalist ve antifaşist mücadeleye katkılarını da konu alacak.

19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali üzerine bir açıklama yapan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Başkanı Nikolas Papadimitriou, WFDY’nin her zaman hakları için mücadele eden, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı, yağmaya ve köleliğe karşı olan insanların ve özellikle bunlara karşı mücadele eden gençlerin yanında olacağını belirtiyor. Açıklamada festivalin dünya gençliğinin en ilerici ve militan kesimi ile ilerlemeye devam edeceği vurgulanıyor.

WFDY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nin alevi, canlılığını koruyor

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali 70 yıldan bugüne kendini milyonlarca insanın zihnine yerleştirmiş durumdadır. II. Dünya Savaşı’nda faşizm ve nazizmin yol açtığı enkazın ardından insanların ayakta kalmaya çalıştığı 1947 yılında dünyanın dört bir yanından binlerce ilerici genç, uluslararası birliğin zorunluluğunu hissederek WFYS’yi gerçekleştirdi.

Tarihten söz edecek olursak, WFYS’ye ilk ev sahipliğini Sovyet Çekoslovakyası 1947 yılında güzel Prag kentinde yaptı. Pek çokları WFYS’i ve amacını karalamakta, onu Sovyetler Birliği’nin dış politikasıyla tamamen aynı hizada olmakla eleştirmekte birbiriyle yarıştı. Ama gerçek başkaydı; sonraları bir harekete dönüşecek WFYS bu kötü niyetli insanlara yanıtını eş zamanlı olarak barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlü mesajıyla verdi.

Bununla birlikte, tarihi boyunca Sovyetler Birliği’nin WFYS’nin güvenilir bir destekçisi olarak kaldığı, özveri ve fedakarlık ile defalarca ev sahipliği yaparak onu güçlendirdiği ve desteklediği bir gerçektir. Festivalin daha en başta yükselttiği düşünce ve idealler, Sovyet ülkelerindeki halkların bilincinde oldum olası kök salmıştır.

WFYS’nin tarihsel geri dönüşü, halkların anti-faşist zaferinin hemen ardından Soğuk Savaş’ın ilk başlarında gerçekleşti. Soğuk Savaş’ın yoğunlaşması ve emperyalist propaganda ile birlikte dönemin gelişmelerine karşı Festival Hareketi, tüm dünya gençliğinin birlik ve kardeşlik iddiasını başarıyla işledi. Esasen, 1947'de ilk festivalin gerçekleştirilmesi, Kasım 1945'te Londra'da yapılan WFDY kurucu kongresi aracılığıyla temelleri atılan uluslararası anti-emperyalist gençlik hareketini güçlendirmişti. WFDY’nin kuruluşunu Ağustos 1946'da Prag'da Uluslararası Öğrenci Birliği’nin (IUS) kuruluşu takip etti.

IUS ve WFDY ortak hareket etmeye başladı ve 1947’de 1. WFYS‘yi gerçekleştirmek üzere tarihsel bir karar aldı. Bu iki kuruluşun faşizme, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ortak mücadelesi işbirliklerinde katalizör görevi gördü ve WFYS’yi ortaya çıkardı. Bu iki uluslararası kuruluş, her festivalin ana organizasyonel sorumluluğunun yanı sura, WFYS hazırlık sürecini yönetmek gibi belirleyici rolleri üstlendi. Günümüzde hala canlı ve etkin olan WFDY, tarihsel meşruiyetine dayanarak kendini festival hareketinin ana direği olarak kurmuştur.

1947’den beri haksızlığa ve baskıya uğrayan insanların sesiyle, sömürgeciliğe karşı özgürlükleri için mücadele edenlerin sesiyle, insanca çalışma, eğitim, eğlence ve spor hakları için mücadele eden gençliğin sesiyle birlikte WFYS tarih boyunca gelişti, büyüdü ve güçlendi. Sonrasında gerçekleştirilen her WFYS’de, sömürü yönetimi altındaki binlerce genç, festivale katılarak ulusal kurtuluş mücadeleleri için uluslararası destek ve dayanışma olanağı yakaladı. Asya’dan, Avrupa’dan, Latin Amerika’dan, Ortadoğu’dan, Afrika’dan binlerce genç anti-emperyalist mücadeleyi, uluslararası dayanışmayı ve halkların kardeşliğini Festival Hareketi’nin temel özellikleri ve aynı zamanda idealleri olarak belirledi.

Prag’taki ilk festivali 1949’da Budapeşte’deki, 1951 ve 1973’te Berlin’deki, 1953’te Bükreş’teki, 1955’te Varşova’daki, 1957 ve 1985’te Moskova’daki, 1959’da Viyana’daki, 1962’de Helsinki’deki, 1968’de Sofya’daki, 1978’de Havana’daki ve 1989’da da Pyongyang’taki festivaller takip etti.

1991’de Sovyetler Birliği’nin çözülüşüyle birlikte birçokları Festival Hareketi’nin çıktılarını yaftalamakta acele etti. Halkların mücadelesini kötülemeye ve belirli fikir ve amaçların sürekliliğini bozmaya yönelik çabalarıyla, WFYS ile birlikte Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nu da karalamaya yeltendiler.

Oysa WFDY daha son sözünü söylememişti. 90’larda yaşadığı güçlüklere rağmen WFDY duruşunu bozmadı ve hangi yönelimin takip edileceği konusundaki yoğun tartışmaların üstesinden geldi. 90’lı yıllarda WFYS’nin ana organizatörü olan WFDY’nin önünde engellerle ve güçlüklerle dolu bir yol vardı. Zamanın uluslararası gelişmeleri, kapitalizmin restorasyonu ve bu restorasyonun savunucularının ideolojik intikamı, WFDY çevrelerinde bile karışıklık yarattı. WFDY’ye üye olan birkaç örgüt feshedildi.

Bununla birlikte, zor koşullarla baş başa kalan WFDY, birkaç üye örgütün federasyon üyeliklerini koruyacaklarını açıklamalarıyla gösterdiği kararlılık sayesinde ve sırasıyla Lizbon’daki (Şubat 1995) on dördüncü ve Larnaka’daki (Şubat 1999) on beşinci genel kurullardaki önemli gelişmeler sayesinde WFDY dünya gençliğinin militanlığının çözülemeyeceğine ya da yok edilemeyeceğine dair güçlü bir mesaj gönderdi. Barbar emperyalist saldırganlığa karşı dünyanın ilerici gençliği daha fazla sorumluluk üstlendi ve WFDY’de önceki kuşakların verdiği mücadeleyi sürdürme sözü verdi.

WFDY’nin kendisinin ve eylemlerinin korunması emperyalizme karşı mücadele veren gençliğin ve halkların birliğini artırdı. Bu tırmanış da 14. WFYS’nin gerçekleşmesi ihtiyacını yarattı. Sovyetler Birliği’nin yokluğunda bir festivalin hayata geçirilmesinin imkansız olduğuna ve WFYS ateşinin bittiğine inananların olduğu bir dönemde, 1997’de 14. WFYS gerçekleştirildi. Küba halkının ve devrimin lideri Fidel Castro Ruz’un belirleyici katkıları sayesinde WFYS geçici bir kesintinin ardından 1989’da yeniden hayata döndü. Küba halkının militanlığı ve Fidel Castro’nun kişisel katkıları sayesinde 14. WFYS sekiz yıl sonra “Devrim Adası”nda başarıyla belini doğrultmuş oldu. Yeniden WFDY’nin öncülüğünde, 14. WFYS’nin gerçekleşmesi için süreç başlatılmıştı.

14. WFYS tarihteki önemiyle öne çıkmaktadır. 1997'de dünya gençliği, bugüne bile emperyalist saldırganlığa kafa tutmakta olan bir ülkeden güçlü bir anti-emperyalist mesaj gönderdi. ‘97 Festivali, bir festival serisinin devamı anlamına da geliyordu: Küba’yı 2001’de Cezayir, 2005’te Hugo Chavez'in Venezuelası, 2010’da Nelson Mandela'nın Güney Afrikası ve 2013’te Ekvador izledi.

Zamanla, özellikle 1990’lardan sonra, WFYS taklit etmeye çalışanlar oldu, ancak bu çabaların sonucu başarızlık oldu ve hiçbir durumda WFYS ile herhangi bir ilgileri yoktu. Bununla birlikte, iktidardaki çevrelerse WFYS’nin canlanmasını izlemekle kalmayıp 1997’de ve 2001’de bir ‘’Anti-Festival” organize etmeye çalıştılar. Bu zarar verici çabalara rağmen, WFYS eşgüdümlü emperyalist saldırıları aşarak sağlam ve canlı kaldı. Büyük miktarda paralarla, hatta egemen medyanın yardım ve desteğiyle bile ona zarar veremeyeceklerini gözler önüne serdi.

Bu tarihin kendisi, WFYD’nin her zaman hakları için mücadele edenlerin, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı, yağmaya ve köleliğe karşı olanların ve özellikle bunlara karşı mücadele eden gençlerin yanında olduğunu göstermektedir. WFDY’ni bu yoluna Festival Hareketi de katılmıştır. Fikirleri ve idealleri hayatta kaldığı sürece WFYS dünya gençliğinin en ilerici ve militan kesimi ile ilerlemeye devam edecektir. Festivalin tarihi bize büyük altyapının ve büyük miktardaki paraların tek başına beklentileri karşılayamadığını, WFYS’nin başarısına yetişemeyeceğini, oysa Festival’i belirleyen özelliklerin barış, halkların kardeşliği, enternasyonalist dayanışma ve anti-emperyalist mücadele ideallerinden oluştuğunu göstermiştir ve bunlar her WFYS’nin başarısı için köşe taşlarıdır.

Alevin canlılığıyla ilerlediğimiz 2017 yılı, WFYS’nin bir başka başarısını da göstermektedir. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, bir kez daha, gelecek Ekim ayında Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak olan 19. WFYS'in hazırlık sürecine öncülük eden tek uluslararası kuruluştur. 19. WFYS’nin düzenlenmesiyle birlikte aynı zamanda Büyük Ekim Sosyalist Devrimi 100’üncü yılını geride bırakacak. Niteliği, kazanımları ve faşizm, sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı hareketin yükseltilmesindeki önemi açısından görkemli bir olayı belirten bu yıldönümü 19. Festival’in ana temalarından biri olacak.

19. WFYS, adları emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadeleyle anılan Che Guevara ve Muhammed Abdülaziz'e adanacak. Che, mücadelenin modern bir simgesi; yüzü gençlerin, öğrencilerin ve işçilerin gösterilerinde bayraklarda ve afişlerde bulunuyor. İnsana zulmün ve adaletsizliğin sınırı olmadığı inancıyla Che’nin barışın ve dayanışmanın dünyası için emperyalizme karşı savaştı; bu nedenle onun eyleminin WFYS’le ilgisi bulunuyor.

“Barış, dayanışma ve toplumsal adalet için emperyalizme karşı mücadele ediyoruz – Geçmişimizi onurlandırarak geleceği inşa ediyoruz” başlığı altında 19. WFYS Festival Hareketi tarihine parlak bir sayfa daha ekleyecek. WFYS’in değerlerini taşıyarak WFDY ile birlikte ve WFYS aracılığıyla dünya gençliği barışın ve dayanışmanın dünyasının, ne kadar güçlü görünse de yenilmez olmayan emperyalizmden, sermayenin ve tekellerin egemenliğindeki bu küresel düzenden kurtulmuş bir dünyanın “YAPICILARI” olmaya omuz verecek!