Küba’da toplum katılımının köşe taşı: Halk Konseyleri

Küba'da mahallelerde organize olan ve topluluk alanlarındaki sorunları çözecek katılım mekanizması olarak tasarlanan Halk Konseyleri faaliyetlerini sürdürürken, konsey temsilcilerinin eğitildiği seminerler gerçekleştirildi.

Küba’da Halk Konseyleri, komşuluk alanlarında (mahallelerde) organize olan ve Küba sosyalizminin temelini oluşturan gerçek yapılar. Fikri ortaya atan Fidel Castro, konseylerin topluluk alanlarındaki sorunları çözecek toplum katılımı mekanizması olarak işlev görmesini öngörmüştü.

Birkaç gün önce konseylerin etkinliğini artırmak amacıyla konsey temsilcilerinin eğitildiği seminerler gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda ele alınan konulardan biri de, konseylerin düzenli aralıklarla gerçekleştirilen komşuluk alanı toplantılarına sunmak zorunda oldukları çalışma raporlarının hazırlanmasına ilişkindi.

Ayrıca konsey temsilcilerine bölgelerindeki sorunların nasıl saptanıp, çözümlerinin nasıl ele alınacağı konularında da eğitimler verildi.

Konseylerin bugün en önemli görevlerinden biri Küba’nın içinden geçtiği bu sıra dışı dönemde geliştirilen politikaların toplumun en uç noktalarında tartışmaya açılması.