IV. Emek Tarihi Konferansı başladı

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV ortaklığında 14-15 Aralık tarihlerinde Tarih Vakfı Binası’nda düzenlenen IV. Emek Tarihi Konferansı’nın ilk oturmu bitti.
soL - İstanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 21:45

DİSK, Tarih Vakfı ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) ortaklığında 14-15 Aralık tarihlerinde Tarih Vakfı Binası’nda düzenlenen IV. Emek Tarihi Konferansı’nın ilk günü tamamlandı. Bu yıl 1980-2002 dönemine odaklanan konferansta, 6 oturumda toplam 21 tebliğ sunuluyor.

“Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset: 1980-2002” başlıklı IV. Emek Tarihi Konferansı'nın ilk günü Erol Ülker'in organizasyon adına yaptığı teşekkür konuşmasıyla başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açılış konuşmasının ardından, Hakan Koçak sunduğu açılış tebliğinde 12 Eylül darbesi sonrasında işçi sınıfı mücadelelerinde ortaya çıkan genel eğilimleri değerlendirdi. Açılış konuşmalarının ardından üç oturumda panelistler güvencesizleşme, neoliberalizm, kadın emeği, sinema ve edebiyatta emeğin/emekçinin temsili gibi başlıklarda tebliğler sundu. Konferansın ilk günü yüksek bir katılımla tamamlanırken, gerek panelistler gerek dinleyiciler arasında gençlerin ve kadınların yoğunluğu özellikle dikkat çekiciydi.

Konferansın 15 Aralık günü “Emek ve İşçi Profilleri”, “Sendikal Hareket” ve “Kocaeli Örneğinde Neoliberal Dönüşüm ve Emek” başlıklı üç oturumla son bulacak.