İsraillilerin dörtte birden fazlası yoksul

İsrail'de yayımlanan yerel bir rapor, ülke nüfusunun dörtte birden fazlasının yoksulluk içinde yaşadığını kaydetti.
Salı, 10 Aralık 2019 13:01

İsrailli sivil toplum kuruluşu Latet, ülkede artan yoksulluğa ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, yoksulluğun, beslenme güvensizliğinin ve açlığın arttığı ülkede nüfusun dörtte birden fazlası yoksulluk içinde yaşıyor.

Raporda, ülkede beslenme güvensizliği oranının geçen yıldan bu yana yüzde 16'dan yüzde 18,5'e, gıda güvensizliğinin ise iki yılda yüzde 5,5'ten yüzde 6,5'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede dilenciliğin ve çöp kutusundan yiyecek arayan insan sayısının arttığı belirtilen raporda, gıda aramak için "küçük düşürücü duruma düştüğünü" söyleyen insanların nüfusa oranının geçen yıldan bu yana yüzde 3'ten yüzde 12'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'de yaşayan 530 bin aileden yüzde 20,9'unun yoksulluk içinde yaşadığı belirtilen raporda, yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 2 milyon 306 bin kişiye ulaştığı, bu sayının nüfusun yüzde 25,6'sına tekabül ettiği kaydedilirken, bu sayıdan 1 milyondan fazlasının çocuk olduğu belirtildi.

Latet, ülkede artan açlık ve yoksulluktan hükümetin sorumlu olduğunu savunurken, ülkede kısa sürede yapılan iki seçimin yarattığı siyasi istikrarsızlığın toplumsal sorunlara yönelik çözümleri engellediği ve yoksulluğun artmasında etkili olduğunu kaydetti.

BESLENME GÜVENSİZLİĞİ VE GIDA GÜVENSİZLİĞİ

Ülkede bir yılda yüzde 2,5 artan beslenme güvensizliği, gerekli besin kaynağı olan gıdalara ulaşım olarak tanımlanırken, iki yılda yüzde 1 artan gıda güvensizliği, gıdaya genel erişim olarak tanımlanıyor.