Irak Komünist Partisi'nden istifa ve erken seçim çağrısı

Irak Komünist Partisi, ülkede yaşanan eylemlerin şiddetle bastırılma girişimlerinin ardından hükümetin istifası ve erken seçim çağrısında bulundu.
soL - Dış Haberler
Pazartesi, 28 Ekim 2019 16:21

Irak Komünist Partisi, ülkede yaşanan eylemleri hükümet güçlerinin şiddetle bastırma girişimlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada hükümetin meşruiyetini yitirdiği gerekçesiyle istifa etmesi ve ülkede erken seçime gidilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

Hükümet komitesinin 1 Ekim 2019'da eylemlerin kanlı bir şekilde bastırmaya ilişkin yürttüğü soruşturmanın 22 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan son hali, varılan sonuçlar ve getirilen öneriler, hükümetin ve kurumlarının binlerce savunmasız masum kişiyi öldürmek ve yaralamaktaki siyasi ve cezai sorumluluğunu taşıyacağına ilişkin son umutların tamamen tükendiğini göstermekle birlikte, hükümetin bir yıl önce meclisten güven oyu aldığı programı tamamlayacağına ilişkin umutların da suya düştüğünü göstermiştir.

Her şeyden öte, gerçek değişimin zamanının geldiği daha açık hale gelirken, ülkenin yurttaşlık, gerçek demokrasi ve toplumsal adalet çerçevesinde yeniden inşasını ve halkın onuru, özgürlüğü, iyi yaşamasını sağlayacak yeni ve farklı bir duruma yönelik bir yolun açılmasının da zamanı gelmiştir.

Halkımızın olumsuz ve tehlikeli ihtimallerden korunması ve iktidarın anayasal çerçevede barışçıl, demokratik ve sorunsuz bir şekilde el değiştirmesi şunları gerektirir:

1. Mevcut hükümetin istifası ve donanımlı, dürüst ve etkili kişilerden oluşan, siyasi mezhepçilikten, nefret uyandıran kota sisteminden, yolsuzluk düzeninden arındırılmış, istisnai yetkileri olan yeni bir hükümetin kurulması

2. Yeni hükümetin temel görevleri şunlar olmalıdır:

A- İnsanların yaşamlarını güvence altına alacak acil adımları atmak, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin ekonomik, toplumsal ve hizmet koşullarını yeniden düzenlemek.

B- Eylemcileri öldürme suçu işleyen ve onlara emri veren kişilere hak ettikleri cezaların verilmesi, gözaltında ve kayıp olanların serbest bırakılması ve takip ve gözaltı çalışmalarının sonlandırılması.

C- Yolsuzluk vakalarında görevin yapılması ve yolsuzluk yapanların adalete teslim edilmesi ve halktan gasp edilen paraların geri verilmesi.

D- Silahların devlet gözetimine girmesi ve milislerin ve yasa dışı silahlı unsurların rolünü bitirme.

E- Irak devletinin egemenliğinin koruması ve ulusal karar alma bağımsızlığının sağlanması.

F- Söz konusu maddelerin öncelikli olmasının sağlanacağı bir erken seçimin hazırlanması:

1. Meclis ve eyalet konseyleri için yurttaşlığı yüceltecek demokratik ve adil bir seçim kanunu çıkarma.

2. Sağlıklı demokratik bir siyasi hayatı sağlamak üzere Siyasi Parti Kanunu'nu değiştirme.

3. Gerçek anlamda bağımsız olan, siyasi partilerle ve bloklarla ilgisi olmayan yetkin kişilerin dahil olduğu, yargının denetimi altında yeni bir Yüksek Seçim Komisyonu seçimi.

4. Etkili uluslararası denetimi sağlama.

Son olarak, barışçıl halk hareketlerini ve bunların devamlılığını halkın amaçlarına ve yukarıda belirtilen taleplerine ulaşmasına dek teşvik etmeli ve desteklemeliyiz.

Irak Komünist Partisi

Merkez Komite