İngiltere’de komünistlerin Brexit sözü farklı: AB’ye Hayır!

İngiltere’de AB’den ayrılma tartışmalarında bir başka kritik gün yaşanırken, ülkenin komünistleri AB karşıtı çizgilerini ve koşulsuz ayrılma yönündeki kararlılıklarını koruyor.
soL - Dış Haberler
Cuma, 29 Mart 2019 11:12

Anlaşma takvimine göre, 29 Mart 2019 (Bugün) olarak belirlenen boşanma günü gelmiş olmasına rağmen, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) giderek derinleşen bir kriz halinde gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak 27 Mart günü İngiltere Parlamentosunda Brexit’e dair sekiz farklı seçeneği içeren bir oylama yapıldı ve aralarında AB'den anlaşmasız ayrılmak, AB ile gümrük birliğinde kalmak, Brexit'in iptal edilmesi ya da varılacak herhangi bir Brexit anlaşmasının tekrar referanduma götürülmesi gibi seçeneklerin olduğu sekiz pusulanın hiçbiri onay alamadı.

Daha önce İngiltere Avrupa Konseyi’ne erteleme talebinde bulunmuş, Konsey de Brexit tarihiyle ilgili erteleme talebi için iki tarihli seçenek sunmuştu. Buna göre bugünün sonunda İngiltere Parlamentosu'nda Brexit anlaşması bir kez daha reddedilirse İngiltere'nin Brexit konusundaki son karar tarihi 12 Nisan olacak. Eğer milletvekilleri kabul edecek olursa, İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi 22 Mayıs olacak.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu Brexit sürecinin siyasi bir krize dönüşmesi sonrası yeni referandum talep eden yüz binlerce kişi, başkent Londra'da "Halka Bırakın" isimli bir kampanya ile Parlamento önünde biten bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gün itibariyle karmaşık bir siyasi krize dönüşmüş olan İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci 2016 yılında, yüzde 52’lik bir oranla kabul edilmişti. Bu karmaşık tablonun içerisinde gelgitler yaşamayan ve Brexit’e karşı 2016’daki tavırlarını bugün de aynı çizgide sürdüren siyasi özneler ise komünistler.

İngiltere’deki komünist partiler, 2016’da Avrupa Birliği karşıtlığının bir gereği olarak ve anti-emperyalist gerekçelerle Brexit yanlısı olduklarını ilan etmişlerdi. Komünistlerin, 2019 Mart ayında yaptıkları açıklamalarda aynı çizgilerini korudukları gözleniyor.

YENİ BRİTANYA KOMÜNİST PARTİSİ (NCPB)

Avrupa Komünist İnisiyatifi üyesi de olan Yeni Britanya Komünist Partisi, yayın organı The New Worker’ın 22 Mart tarihli sayısında, “Büyük Brexit İhaneti” başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda, 2016 yılındaki referandumda basit bir kalmak ya da çıkmak ikilemi olarak sunulan oylamanın daha sonra, derinleşen pazarlıklarla bir boşanma sürecine dönüştüğü, ve AB’den ayrılmanın gümrük birliğini ve ortak pazarı terk etmek anlamına gelmeden sadece emeğin serbest dolaşımının ve Avrupa'dan kitlesel göçün engellenmesi başlıklarına indirgendiği belirtildi.

Ayrıca, AB’den ayrılma sürecinin ertelenme girişimlerinin AB’de kalma yanlıları tarafından zaman kazanma taktikleri olduğu eklenerek, AB’cilerin Britanya'yı emperyalist AB’de tutma girişimlerinin ancak “halkın oyu” ile engellenebileceğinin altı çizildi.

Yeni Britanya Komünist Partisi, iki yıl önce, alternatifi AB’nin kemer sıkma ve yoksulluk rejimi olan Brexit oylamasında ayrılmadan yana oy kullandıklarını hatırlatarak, Başbakan May’in bu süreci gerçekleştiremeyeceğinin açık olduğunu vurgulayıp, yenilenme için seçime gidilmesi gerektiğini savundu. Yazı, İşçi Partisi’ni AB’den çıkış yönünde kullanılmış halkın oyunu korumak üzere göreve davet ederek sonuçlandı.

BRİTANYA KOMÜNİST PARTİSİ (CPB)​

Britanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Robert Griffiths, 17 Mart’ta Karl Marx’ın Londra’daki mezarında yıllık olarak düzenlenen “Marx Anma” etkinliğinde Peoples World haber portalına Britanya Komünist Partisinin Brexit ile ilgili konumlanışına ilişkin yaptığı açıklamada, Britanya’da solun ve özellikle de komünist partinin her zaman AB karşıtı olduğunu, ancak bu karşıtlığın ayrılma yanlısı sağın öne sürdüğü argümanlardan tamamen farklı olduğunu söyledi.

“...AB büyük sermaye ve tekeller egemenliğindeki pazarların çıkarlarına hizmet eden ana akım bir sermaye aparatıdır. Bu yüzden biz hep Britanya’nın AB üyeliğine karşı çıktık ve referandumda ayrılma yönünde oy kullandık.” diyerek sözlerine devam eden Griffiths, merkez sağın ve İşçi Partisinin kendilerinden tamamen farklı argümanlarla sürece karşı çıktığının da altını çizerek. “..Tüm bu sürecin bir “yarı-Brexit” ile sonuçlanacağından şüpheleniyorum” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

Öte yandan, Britanya Komünist Partisi Merkez Komitesi, 19 Ocak’ta yayınladıkları açıklamada, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin takvime göre ilerletilmesi ve 29 Mart’ta sonuçlanması gerektiğini belirtmiş, ayrılma sürecinin halkın çıkar ve talepleri doğrultusunda yönetebilecek yeni bir parlamento kurulması için erken genel seçim talebinde bulunmuştu.