Avrupa Komünist Toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi

Avrupa Komünist Toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Otuzun üzerinde komünist ve işçi partisinin temsil edildiği toplantıda kapitalist barbarlığın yıkılması ve sosyalizmin kurulmasının ön koşulu olan komünist partilerin işçi sınıfı ve emek hareketi içinde örgütlenmesinin güncel yolları değerlendirildi.

Haber Merkezi

Yunanistan Komünist Partisi’nin çağrısıyla yapılan Avrupa Komünist Toplantısı 11 Nisan’da Brüksel’de yapıldı. “Avrupa Birliği ile çatışma, kapitalist barbarlığın yıkılması ve sosyalizmin kurulmasının ön koşulu olarak işçi sınıfı ve emek hareketi içinde çalışma” teması ile yapılan toplantıya otuzun üzerinde komünist ve işçi partisinin temsilcisi katıldı.

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsumbas tarafından açılan toplantıda, kapitalist barbarlığın yıkılması ve komünist bir toplumun kurulması için uluslararası komünist hareketin siyasi ve örgütsel olarak güçlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa’da işçi sınıfının her zamankinden daha zor yaşama ve çalışma koşulları ile yüz yüze olduğunun, sendikaların ise reformist ve oportünist eğilimlere teslim olduğunun çeşitli örnekleriyle ortaya konduğu toplantıda komünist parti temsilcileri doğumunun iki yüzüncü yıl dönümünde Marx’ı selamlayarak, devrimci öğretisine sahip çıkmanın bugün daha anlamlı olduğunu ifade ettiler.

Toplantıda Donald Trump’ın kimyasal silah iddiasından hareket ederek Suriye’ye saldıracağını ifade etmesine tepki gösterildi ve ortak bir açıklama yayınlandı. Suriye ve içinde bulunduğu bölgede emperyalist saldırganlığın yükselmesine karşı, komünist ve işçi partileri Suriye halkına ve bölgenin tüm halklarıyla enternasyonalist dayanışma duygularını ifade ederken, işçi sınıfına ve halk güçlerine emperyalist müdahalelere, savaşlara, NATO’ya, ABD ve AB’ye karşı çıkmaları için çağrıda bulundu. Çağrıda halkların kanının tekel gruplarının kârı için, enerji kaynaklarının, ulaşım yollarının, pazarın kontrolü ve nüfuz alanlarının bölüşümü için dökülmemesi gerektiği, herkesin barış içinde ve savaşın, krizlerin, yoksulluk ve sömürünün olmadığı bir toplumda yaşama hakkı olduğu vurgulandı.

Toplantıya Türkiye Komünist Partisi adına katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaptığı konuşmaya Türkiye’nin bugün sınıf mücadelesini ertelemek için bahane arayanlar için her açıdan uygun bir ülke haline geldiğini belirterek başladı. “Türkiye’de devrimciliğin işçi değil de Kürtler, işçi sınıfı değil de Aleviler, işçi sınıfı değil de en geniş barış güçleri, işçi sınıfı değil de ABD karşıtları, işçi sınıfı değil de toplumun tüm unsurlarını temel alarak yürütülebileceği iddia edilebilmektedir.” diyen Okuyan, tüm bu başlıkların önemli olduğunu; ama her bir başlığın ancak ve ancak sınıfsal bir perspektifle ele alındığında devrimci bir konumlanışı mümkün kılacağını, her bir başlığın belirleyici mücadeleye bağlandığında devrimci bir enerji yaratabileceğini ve emekçi halk açısından mevzi kazanmanın koşullarını ortaya çıkarabileceğini ifade etti, TKP’nin işçi sınıfı içindeki çalışmalarını ayrıntılandırdı.