Avrupa komünist partileri Brüksel'de toplandı: Savaş doğuran kapitalist barbarlığa son

Brüksel'de gerçekleşen toplantıya 36 komünist parti katıldı.
Dış Haberler
Pazartesi, 07 Aralık 2015 20:31

Avrupa'da faaliyet gösteren komünist partileri Brüksel'de "Savaş, yoksulluk, mülteci ve göçmen üreten kapitalist barbarlığa karşı işçi sınıfının mücadelesini güçlendiriyoruz" başlıklı bir toplantıda bir araya geldi.

Toplam 36 komünist partinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas yaptı. Komünistlerin emperyalizme ve halklara karşı emperyalizmle birlikte eden sosyal demokrasiye ve Avrupa'da güçlenen faşist hareketlere karşı mücadeleyi yükseltmesi gerektiğini belirten Kutsumbas, bu mücadelenin sonuç alıcı olabilmesi için sosyalizm perspektifine sahip olmanın öneminin altını çizdi. 

Toplantıya katılan diğer temsilciler emperyalist sistem içinde yoğunlaşan çelişkiler ve kapitalist krizin derinleşmesi üzerine görüş alışverişinde bulundular. 

Toplantının en önemli gündemini farklı boyutlarıyla Suriye krizi oluşturdu.

Komünist parti temsilcileri Avrupa'da yükselen "yeni sosyal demokrat partilerin" kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelede oynadıkları zararlı role dikkat çekti. 

Toplantı farklı ülkelerde sürmekte olan güncel mücadeleleri selamlarken, mültecilerle dayanışmanın komünistler açısından öncelikli bir görev olduğunun altını çizdi.

Toplantıya Türkiye'den Komünist Parti katıldı.   

Toplantının katılımcıları şöyle: 

Alman Komünist Partisi

Avusturya Emek Partisi

Belarus İşçilerinin Komünist Partisi 

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (Çek Cumhuriyeti)

Bulgar Komünist Partisi

Bulgar Komünistler Birliği 

Danimarka Komünist Partisi 

Danimarka'da Komünist Parti 

Demokratik Direniş, Moldova

Devrimci Parti - Komünistler (Fransa)

Emekçi Halkın İlerici Partisi, Kıbrıs 

Finlandiya İşçilerinin Komünist Partisi 

Gürcistan Birleşik Komünist Partisi 

Hırvatisyan Sosyalist İşçi Partisi 

Hollanda Yeni Komünist Partisi 

İrlanda İşçi Partisi 

İrlanda Komünist Partisi 

İspanyol Halklarının Komünist Partisi 

İsveç Komünist Partisi 

Komünist Parti, İtalya 

Komünist Parti, Türkiye

Komünist Yeniden Doğuş Odağı (Fransa)

Letonya Sosyalist Partisi 

Litvanya Sosyalist Halk Cephesi 

Macaristan İşçi Partisi 

Malta Komünist Partisi 

Norveç Komünist Partisi

Polonya Komünist Partisi 

Portekiz Komünist Partisi 

Rusya Federasyonu Komünist Partisi

Rusya Komünist İşçi Partisi 

Slovakya Komünist Partisi 

Ukrayna Komünist Partisi 

Ukrayna Komünistler Birliği 

Yugoslavya Yeni Komünist Partisi 

Yunanistan Komünist Partisi