Avrupa Komünist İnisiyatifi’nden Yugoslavya açıklaması: Suçlular ABD-NATO emperyalizmi ve Avrupa Birliği

Avrupa Komünist İnisiyatifi sekreteryası, Yugoslavya’nın bombalanmasının yirminci yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada NATO'nun Yugoslavya bombardımanının emperyalist bir saldırı olduğu, burjuva sınıfının ve emperyalist ittifakların 'böl-yönet' politikasını uygulayabilmek için var olan azınlık meselelerini kullandığı ve/veya varolmayan azınlık meselelerini yarattığı vurgulanıyor.
NATO'nun 1999'da bombaladığı Eski Yugoslavya Savunma Bakanlığı binası
soL - Dış Haberler
Pazartesi, 25 Mart 2019 11:17

Avrupa Komünist İnisiyatifi sekreteryası Yugoslavya’nın bombalanmasının yirminci yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

İnisiyatif’in açıklaması, NATO tarafından bombalanan eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek başlıyor. Bombardımanın 20. yılı dolayısıyla hafta sonu yayımlanan dayanışma mesajında “Suçlular ABD-NATO emperyalizmi ve Avrupa Birliği’dir” deniyor.

Mesajın tamamı şöyle:

NATO’nun Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’ne yönelik başlattığı saldırının ardından yirmi yıl geçti. 78 gün süren bombalama sırasında en az 2500 sivil öldürüldü ve 12500’den fazla insan yaralandı, 100 milyar doların üzerinde maddi hasar meydana geldi. Seyreltilmiş  uranyum ve diğer farklı ve yasaklanmış silahlarla çevre kirletildi; mülkler ve altyapı tahrip edildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, yeni doğan bebekleri ile anneler, hastanelerdeki hastalar, mülteciler, tarladaki çiftçiler, otobüslerde ve trenlerdeki yolcular, fabrika ve tesislerdeki işçiler, gazeteciler, herkes NATO terörünün kurbanı oldu. Bugüne kadar bu büyük suçlardan hiç kimse sorumlu tutulmadı ya da cezalandırılmadı, ancak suçlular ABD-NATO emperyalizmi ile AB'dir.

NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL ORANTISIZ GÜÇ

24 Mart ve 11 Haziran 1999 tarihleri arasında, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve sakinleri, dünyadaki en güçlü askeri ittifakın acımasız bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Kullanılan niteliksel ve niceliksel orantısız güç nedeniyle, saldırıda kullanılan askeri gücün başka bir güçle karşılaştırılması zordur.

NATO'nun Yugoslavya bombardımanı emperyalist bir saldırıydı. Tarih bize, burjuva sınıfının ve emperyalist ittifakların “böl-yönet” politikasını uygulayabilmek için var olan azınlık meselelerini kullandığını ve/veya varolmayan azınlık meselelerini yarattığını öğretmektedir.

NATO’nun bu saldırısı ile emperyalistler, insan hakları kavramını kullandıkları gibi, halklara müdahale etmek için kendi çıkarlarına göre kullandıkları tüm uluslararası hukuk kavramlarını ihlal etmişlerdir.

NATO'nun insan hakları savunması adına yürüttüğü saldırı savaş suçlarını örtmeye çalışmış ve sivil nüfusu katletmiştir.

YUGOSLAVYA DENEYSEL BİR LABORATUVARDI

Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de yapılan müdahaleler için, Yugoslavya deneysel bir laboratuvar görevi görmüştür.

ABD ile Avrupa kapitalist ülkeleri arasındaki işbirliği ile 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kurulması, Sovyetler Birliği'ne ve Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkelerine karşı sömürü sisteminin savunulması ve Avrupa'daki devrimci değişimlerin önlenmesi amacıyla emperyalizmin silahlı elini yaratmıştır.

NATO, başından beri güçlü ve saldırgan bir siyasi-askeri blok olmuş, soğuk savaşın kalesini oluşturmuştur. Nükleer ve geleneksel silahlanmalarda büyük bir yayılma sağlamış ve savaş silahları ile kitle imha silahlarından kocaman bir cephaneliğin yaratılmasının sorumlusu olmuştur.

SSCB'nin sonuna ve 1954'te NATO’nun saldırganlığına cevaben kurulan Varşova Paktı’nın çözülmesine şahit olan karşıdevrime rağmen, NATO çözülmek yerine kuvvetlerini ve erişimini güçlendirmiştir.

Avrupa Komünist İnisiyatifi partileri, emperyalist savaşlara, NATO’ya ve tüm emperyalist ittifaklara karşı mücadeleyi güçlendirmelidir.

Emperyalist savaşlara, NATO'ya ve tüm emperyalist ittifaklara karşı mücadeleyi güçlendirelim!

Savaşları, krizleri, zorunlu göçü, emek sömürüsünü besleyen bu sistemini sonlandıralım!

Yaşasın sosyalizm!

Avrupa Komünist İnisiyatifi Sekreteryası