Alman komünistlerden Brexit'e destek

Britanya'nın AB'den ayrılmasına bir destek de Alman Komünist Partisi'nden geldi.

Dış Haberler

Alman Komünist Partisi (DKP) Başkanı Patrik Köbele, Büyük Britanya halkının AB’den ayrılma kararına (Brexit) yönelik açıklamasında, bu gelişmeyi olumlu bulduklarını belirtti.

Köbele, partisi adına yaptığı açıklamada, “Öteki Hayır” yanlısı olduklarının altını çizerken, emperyalist devletler birliği AB’nin terk edilmesini selamladıklarını vurguladı.

DKP Başkanı şu açıklamayı yayımladı:

Angela Merkel hayal kırıklığına uğradı. Brexit referandumuna yönelik tutumunu açıklarken, ‘yurttaşların, AB’nin kişisel yaşamlarını ne kadar çok iyileştirdiğini somut olarak hissetmeleri’nin sağlanması gerektiğini bildirmişti. Avrupa’nın çalışan insanları, emperyalist devletler birliği AB’nin yaşamlarının kötüleşmesine nasıl katkıda bulunduğunu somut olarak hissediyor. Dışarıdan dikte edilen tasarruf önlemleri ve dışa kapanma, demokrasinin geriletilmesi ve savaş politikası: AB, bankaların ve dev şirketlerin bir aracıdır. O nedenle DKP, Britanya seçmenlerinin AB’yi terk etme kararını selamlıyor.

Elbette Brexit kampındaki sağ güçleri de görüyoruz. Bunlar sosyal sorunları, mültecilerden duyulan korkuyu kışkırtmak için kullanmaktadır. Bu güçler hasımlarımızdır ve hasımlarımız kalacaklardır. Biz, bir öteki Hayır’a bağlı durumdayız: AB’den sol ayrılmaya, uluslararası dayanışmaya Evet olarak ‘AB’ye Hayır’a, sosyal adalet talep eden bir ayrılmacılığa (Leave-Votum) bağlıyız. AB’ye olan bu ‘Öteki Hayır’, mevcut sosyal adalet dışı AB politikasına ve sağcıların ırkçı tahriklerine karşı bir alternatif sunmaktadır.