Yargıda işlem tamam!

Danıştay Başkanlığı'na Bülent Arınç’ın “arkadaşım” dediği Danıştay Birinci Daire Üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu seçildi. AKP'nin yargıya adım adım müdahalesi sonucu bugün, yargının bağımsızlığından, iktidarı denetleyici özelliğinden söz etmek mümkün görünmüyor.

Danıştay Başkanlığı'na Danıştay Birinci Daire Üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu seçildi.
Yeni seçilen Yargıtay Başkanı için ''Benim güzel arkadaşım'' diyen Başbakan Yardımcısı Arınç, yeni Danıştay Başkanı ile ilgili olarak da “Şimdi bir şey söylerim 'bütün arkadaşları bir yerlere geldi' derler. Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor” ifadelerini kullandı.

Danıştay Başkanlığı seçimleri ile AKP’nin yargıyı ele geçirme sürecinde yeni bir aşamaya girilmiş oldu. HSYK seçimleri, Yargıtay ve son olarak Danıştay başkanlığı derken, AKP’nin yargı üzerinde bir hegemonyasını oluşturduğu görülüyor.

Danıştay neden önemli?
Danıştay Kanunu’nun 1. Maddesine göre Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Bakanlar kurulu kararlarına, bakanlar kurulunun, kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (barolar, mühendis odaları vb.) çıkardığı tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere, belediyelerin seçimle iş başına gelen belediye meclisi vb. organlarının durumuna dair yargısal denetim görevi, doğrudan doğruya Danıştay’ın görevidir. Ayrıca idare ve vergi mahkemelerinin özelleştirmeler, kamulaştırma, öğrenci-memur disiplin cezaları, emlâk, gelir, kurumlar vb. vergiler konusunda verdiği kararlar Danıştay tarafından temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.

Özelleştirmelerde son karar Danıştay'ın
AKP açısından Danıştay’ın “düşürülmesinin” çok önemli sebeplerinden bir tanesi de özelleştirme ile ilgili kararların doğrudan bu kurumu ilgilendiriyor olması. Bakıldığında Danıştay’ın bu başlıkta AKP’nin işini zorlaştıran bir çok karara imza attığı görülüyor. Buna rağmen AKP’nin, Danıştay’ın iptal ettiği özelleştirme kararlarını uygulamayarak yargı kararını hiçe saydığı birçok örnek var.

Tartışmalı başlıklarda söz sahibi
Danıştay’ın baktığı davaların kapsamına kamuoyunda çok tartışılan konular giriyor. Danıştay'ın görev alanına devlet ile ilgili idari davalar, devlet ve birey arasındaki ilişkilerin içinde olduğu kamu davaları da giriyor. Bunlar arasında türban, eğitimle ilgili kararlar, kamu personelinin statüsü, HES’ler gibi tartışmalı birçok başlık var. AKP açısından Danıştay’ın önemi bunlar düşünüldüğünde daha iyi anlaşılıyor.

Mevcut HSYK zaten AKP'nin...
AKP'nin yargıya adım adım müdahalesi sonucu bugün, Yargının bağımsızlığından, iktidarı denetleyici özelliğinden söz etmek mümkün görünmüyor. HSYK'nın, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin çoğunluğunu belirleme ve böylelikle yüksek yargıya da şekil veren bir kurul olması nedeniyle, AKP hükümetinin, yargıyı ele geçirmek için geçtiğimiz yıl yapılan HSYK seçimlerine müdahalesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. 2010 yılının Ekim ayında yapılan son seçimlerde AKP'nin listesinin kazanmasıyla şekillenen HSYK'nın objektif ve hükümetten bağımsız kararlar aldığı iddiası ise inandırıcılığını tamamen kaybetti.

Yeni Yargıtay Başkanı "Arınç'ın güzel arkadaşı"
Geçtiğimiz gün yapılan seçimlerde Yargıtay Başkanlığı'na 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak seçildi. HSYK'nın yeni atadığı ve blok halinde hareket ettikleri söylenen 160 yeni üyenin adayı olduğu için Nazım Kaynak'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

"Eşek" önceden belli olmuştu
Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı Orhan Gazi Ertekin, AKP yanlısı kampta edindiği bilgiler sonrasında yazdığı “Yargı Meselesi Hallonuldu Yargının ‘Eşekli Demokrasi’ ile İmtihanı” isimli kitapta önemli ifşaatlarda bulunmuştu. İktidarın yargı operasyonu konusunda kitaptaki ayrıntılardan biri, AKP yanlısı bir hakimin HSYK seçimleri öncesinde "Bakanlık eşeği aday gösterse eşeğe de oy veririm" demesi olmuştu.

Bülent Arınç’ın yeni seçilen Yargıtay Başkanı için ''Benim güzel arkadaşım'' ifadelerini kullandığı düşünülünce yargı başlığında AKP’nin elinin artık oldukça rahat olduğu anlaşılıyor.

(soL - Haber Merkezi)