Psikologlar eylemdeydi

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği üyeleri bugün bağımsız bir psikolog meslek yasası taleplerini dile getirmek için TBMM’nin önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği üyeleri bugün saat 12.30’da bağımsız bir psikolog meslek yasası taleplerini dile getirmek için TBMM’nin önünde bir basın açıklaması düzenledi. Dernek adına açıklamayı okuyan İpek Demirok, psikologların çalıştıkları alanlarda meslek yasalarının olmayışlarından, mesleğe dair ortak tanımlamalar ve bir denetim olmamasında kaynaklanan hak ihlallerinin hem psikologları hem de hizmet alanları etkilediğini ifade etti. Yaptıkları bir Hak İhlalleri Anketi çalışmasında, çalışmaya katılan psikologların yüzde 75’inin görev tanımının belirsiz olması sebebiyle hak ihlaline uğradığını gösterdiğini vurgulayan Demirok, bu tanımsızlığın etik dışı uygulamaları da beraberinde getirdiğini, psikologluk unvanının kötüye kullanılması ve usulsüzce kullanılmasının önünü açtığını dile getirdi.

Amaçlarının, psikolojinin her alt alanının ve toplumun tüm kesimleri için nitelikli hale getirilmesi olduğunu ve bunun için bu alt alanlara yönelik eğitimlerin lisans eğitimi içerisine daha fazla dahil edilmesi ve hizmetin de herkes tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini dile getiren psikologlar, serbest çalışmanın da psikolog unvanı almaya hak kazanan herkesin hakkı olduğunu ve bunun da tüm alt alanlarla birlikte denetlenebilir ve nitelikli hale gelmesi gerektiğini savundular.

Psikologların, çalışanların büyük kesimiyle ortak olarak yaşadığı güvencesizlik ve esnek çalışmaya dair hak ihlallerinin önüne geçmenin sadece meslek yasası ile olmayacağını düşündüklerini belirten Demirok, bununla birlikte, sendikalara ve diğer kurumlarla dayanışmayı ve hak savunuculuğunu geliştirecek bir meslek örgütünün varlığının alanları için önemine dikkat çekti. Bağımsız bir meslek yasası ve bir meslek örgütünün hem psikologun hem de hizmet alanın haklarının korunması hem de toplum yararının gözetilmesi için önemli olduğu belirtildi. TODAP olarak meslek yasası taleplerini meclise iletmek için topladıkları 1780 imzayı teslim edeceklerini, mecliste yasanın görüşülmesini sağlamak için gerekli görüşmeleri yapacaklarını, kendi hazırladıkları meslek yasası önerisini milletvekillerine ileteceklerini duyurdular. Açıklamalarını 18 Mayıs’ta da Galatasaray Lisesi Önünde buluşacaklarını, tüm meslektaşlarını, psikoloji öğrencilerini, sendika ve diğer meslek örgütlerini, destek vermek isteyen herkesi ve basın emekçilerini bu basın açıklamasına davet ederek sonlandırdılar.

Derneğin açıklamasından sonra Eğitim Sen Ankara 5 no’lu şube adına açıklama yapan Hilal Eyüboğlu, güvencesizlik, sözleşmeli çalışma, esnek çalışma, taşerona bağlı çalışma, sigortanın düşük ücretten yatırılması gibi hak ihlalleri ve mesleki haklar için mücadele eden psikologların yanında olduğumuzu ve mücadelelerinde onları yalnız bırakmayacağını vurgulayan bir açıklama yaptı.

TODAP’ın yasa önerisine buradan ulaşabilirsiniz: http://eleps.info/?p=1283

(soL - Haber Merkezi)