Öğrencinin katsayı itirazı Danıştay'a takıldı

YÖK'ün İmam Hatiplilerin üniversitelerin tüm bölümlerine girebilmesi için sınavda uygulanan katsayılarla oynaması pek çok öğrenciyi mağdur etti. Bir öğrencinin katsayı değişikliği aleyhine açtığı dava Danıştay'dan döndü.
Çarşamba, 21 Nisan 2010 18:42

Danıştay 8. Dairesi, bir öğrenci tarafından açılan davada YÖK’ün 17 Mart 2010 tarihinde aldığı yeni katsayı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi olan davacı tarafından, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 17 Mart 2010 gün ve 270 sayılı kararının 1. ve 2. maddelerinin iptali ile yürütmenin durdurulması istemi ve “kazanılmış hakkının korunarak 2010 yılında yapılacak sınavın 2009 yılında uygulanmış olan usul ve esaslar ile katsayılar doğrultusunda uygulanmasına” karar verilmesi istemiyle Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

Dairenin kararında, “Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim mezunlarının aynı alanda bir yükseköğretime yerleştirilmesinde ek katsayı uygulaması 2547 sayılı yasanın 45. maddesinde yer alan kuraldan kaynaklanmakta olup, açıklanan sınav sistemi değişikliği nedeniyle yeni bir katsayının belirlenmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamıştır. Böylece, bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim mezunlarının aynı alanda bir yükseköğretime yerleştirilmesinde ek katsayı uygulaması 2547 sayılı Yasanın 45. maddesinde yer alan kuraldan kaynaklanmakta olup, açıklanan sınav sistemi değişikliği nedeniyle yeni bir katsayının belirlenmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamıştır. Bir başka anlatımla, düzenleyici işlemlerin,yargı kararlarında da belirlendiği üzere maddi olay ve hukuk düzenindeki değişikliğe bağlı olarak değiştirilmesinin mümkün olduğu ve bu nedenle kazanılmış hakka dönüşme olanağı bulunmadığı açıktır” denildi.