Muş Üniversitesi 'medrese sempozyumu' düzenleyecek

AKP'nin "her şehire bir üniversite" sloganıyla açtığı üniversitelerin skandalları bitmiyor. Son olarak Muş Alparslan Üniversitesi, medrese sempozyumu düzenliyor. Sempozyumda ele alınacak başlıklar arasında medreselerin "geleceği" de var.

AKP'nin "yeni üniversiteleri" gündemde kalmaya devam ediyor.

"Yeni üniversiteler" genel olarak yolsuzluk, öğrenci ve akademisyenlere yönelik ağır baskı koşulları, kadrolaşma, AKP yandaşlığı ve gericilik örnekleriyle adını duyuruyor. Bu örneklere son olarak Muş Alparslan Üniversitesi katıldı. Üniversite, medreselerle ilgili uluslararası sempozyum düzenliyor. Elbette, 5-7 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumda temel alınan kaygı, "Osmanlı dönemi eğitim kurumları olan medreseler" ile ilgili bir bilimsel faaliyet değil. Üniversite, medreselerin cumhuriyet döneminde çektikleri "çile" ve geleceğini kendine dert edinmiş!

"Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler" adını taşıyan sempozyum, üniversitenin ilahiyat fakültesi tarafından düzenleniyor. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı olan Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından kaleme alınan sempozyum bildirisinde ise, sempozyum için "medreselere karşı geç kalmış bir görevin ifası olarak görülmelidir" deniliyor.

Bu nasıl bildiri?
Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından kaleme alınan sempozyum bildirisi Osmanlı döneminden kalma gericilik merkezleri olarak medreselere sahip çıkmakla kalmıyor, medreselerin yasa dışı faaliyet göstermeleri de "mağduriyet" ve "halk desteği" yalanlarıyla adeta yüceltiliyor. Polat'a göre, medreseler devletin din kurumlarına karşı tavır almakta da haklı.

Polat, Diyanet'in medreselerle gayrı-rsmi ilişkiler kurduğunu da alenen belirtiyor ve bu ilişkileri, devletin dini kurumlarıyla medreselerin müşterek platformlarda buluşmaya düne göre daha yakın olmaları olarak "müjdeliyor."

Hangi konular ele alınacak?
Sempozyumda ele alınacak konular arasında, medreselerin tarihi ve niteliğiyle beraber bugün içinde olduğu durum, sahip olduğu sorunlar ve medreselerin geleceği de var. Sempozyumun programında 4. başlık "Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği" başlığını taşıyor. Sempozyumda ele alınacak bazı başlıklar şunlar:

- Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
- Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
- Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
- Medrese mezunlarının istihdam problemleri
- Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
- Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
- Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler

(soL- Haber Merkezi)