Maliye müfettişliği tarihe karıştı

AKP, KHK'ları kullanarak yasalarla oyuncak gibi oynuyor. Bugün çıkarılan bir başka KHK'da da dikkat çekici ve şüphe uyandırıcı değişiklikler sessiz sedasız yürürlüğe konuldu.
Pazar, 10 Temmuz 2011 13:29

10 Temmuz 2011 sayılı bugünkü Resmi Gazetede 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı.

“Torba Yasa” kavramına daha yeni alışmıştık. Şimdi de “Torba KHK” kavramına da alışmamızın istendiği anlaşılıyor. Çünkü 646 sayılı KHK ile, biri diğeriyle ilgisiz yasa ve KHK’larda değişiklikler yapıldığı görülüyor.

Bugün yürürlüğe giren 646 sayılı KHK ile, Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu kaldırılarak “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı” adı altında birleştirildi. Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları unvanları da “Vergi Müfettişi” olarak değiştirildi.

Yapılan değişiklikle Maliye Müfettişlerinin Kamu kurumları ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluşlar ile dernek, sendika ve vakıflar üzerindeki denetim yetkisi kaldırılarak vergi incelemesiyle sınırlandırıldı.

Yapılan bir başka değişiklikle ise, Maliye Bakanlığı’na Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında imar planları yapmak, imar uygulamalarını gerçekleştirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, kamulaştırmak gibi yetkiler tanındı. İmar planları yapmak ve uygulama görevinin, “maliye” sözcüğünün çağrıştırdığı kavramlarla ne denli uyum içinde olduğunu artık zamanla öğreneceğiz.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı kadrolarına atanabilmek için aranan “en az üç yıl çalışmış olmak” koşulu kaldırıldı. Böylelikle, çalışma yaşamında denenmemiş kişilerin Bakanlıkta göreve başlar başlamaz yurt dışı kadrolara atanabilmesinin yolu açılmış oldu.

12 Eylül Cuntası ve onun uzantısı ANAP döneminde hukuk sistemi yap-boz tahtasına dönüştürülmüştü. Özal Hükümetleri, çoğunluğa sahip oldukları TBMM’nden aldıkları KHK çıkarma yetkisini, çok sık kullanıyorlar ve yaptıkları değişiklikleri yine çok sık değiştiriyorlardı. Ülkeyi bugünlere getiren bütün yasal düzenlemeler, çok sınırlı bir ekonomi ekibince ve gizlice hazırlanıyor, ertesi günü yürürlüğe konuluyor, gerekirse hemen değiştirilmesinde bir sakınca görülmüyordu. KHK’lerle yapılan düzenlemelerin muhatapları bile çoğu kez yayımlandıktan sonra bilgi sahibi olabiliyorlardı.

AKP iktidarının da aynı yolu izlediği görülüyor:

3 Haziran 2011 tarihinde Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı adlı bir bakanlık kurulmuş ve bir ay sonra 4 Temmuz 2011 tarihinde 644 ve 645 sayılı KHK’larla Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları olarak ikiye ayrılmıştı.

Bugün yayımlanan 646 sayılı KHK ile de benzer değişiklikler yapıldığı görülüyor. Söz gelişi: Torba Yasa olarak adlandırılan ve Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasa ile Hazine Müsteşarlığı Yasasına bir Ek:3 madde eklenmiş, bu madde 3 Haziran günlü 637 sayılı KHK ile kaldırılmıştı. Bu kez 637 sayılı KHK’da değişiklik yapılarak Ek 3.maddenin yeniden düzenlendiği görülüyor. Benzer bir değişiklik 641 sayılı Kalkınma Bakanlığı kurulması hakkında KHK’da da yapıldı.

A. Kadir Sev (soL)