İÜ'de formasyon eylemi

Eğitim-Sen tarafından açılan “Fen-Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri’nde pedagojik formasyonun iptali” davasının Danıştay’ca kabul edilmesi üzerine öğrenciler İstanbul Üniversitesi önünde bir protesto gerçekleştirdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) tarafından 27 Ağustos 2010 tarihinde açılan “Pedagojik formasyonun Fen-Edebiyat ve İlâhiyat Fakülteleri’nde lisans öğretimi sırasında verilmesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali davası”nda Danıştay, eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini kararlaştırdı Eğitim-Sen’i haklı buldu. Böylelikle Fen-Edebiyat ve İlâhiyat Fakültelerinde lisans eğitimi süresinde pedagojik formasyon eğitimi kaldırıldı.

Fen-Edebiyat ve İlahiyat Fakültesi’nden bazı öğrenciler bu durumu protesto etmek amacıyla Edebiyat Fakültesi’nden Beyazıt Meydanı’na kadar yürüdü. Amacının formasyonu protesto etmek olduğunu söyleyen grup, yumurtalı eylemlere atıfta bulunarak, yanlarında getirdikleri piknik tüpünü yaktı ve tavada yumurta pişirdi. Yürüyüş başladığı sırada erkek öğrencilerin önde, kadın öğrencilerin arkada yürümesi ise dikkat çekti.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın da destek verdiği eylemde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, “Eylemimiz hiçbir kurum veya kuruluşu protesto etme amacında değil, sadece ve sadece haklarımızı geri alabilme noktasında gerçekleştirilmektir. Tüm bunların ışığında taleplerimiz Yüksek öğrenim Kurumu’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, Danıştay ve Eğitim-Sen’in öğrencilerin haklı taleplerine duyarsız kalmaması, bununla birlikte devlet yetkililerinin girişimlerde bulunarak binlerce öğrencinin mağduriyetinin giderilmesidir” dendi.

(soL - İstanbul)