Facebook partileri

Gerçekte kurulamayan partiler, sanal alemde kuruluyor. Facebook'ta kurulan siyasi parti sayısı otuzu geçti.
Pazar, 20 Aralık 2009 09:54

Son zamanların en popüler sosyal paylaşım sitesi olan Facebook aracılığıyla kurulan siyasi parti sayısı azımsanmayacak ölçüde arttı. Facebook ortamında kurulan sanal partilere "Katıl" butonuna basılarak üye olunuyor parti tüzüğü üyelerin attığı mesajlarla belirleniyor.

Sanal siyasi partilerin kurulması için herhangi bir Facebook kullanıcısının partiye isim vererek bu isimle bir grup açması yeterli. Parti, "Siyasi Kuruluşlar" kategorisi altında açılan sayfasıyla birlikte kurulmuş sayılıyor.

Facebook partilerinin kimi "seçimlere gireceğiz" diyor, kimi iktidara geleceğini müjdeliyor. İşte kendi ifadeleriyle internet ortamında kurulan siyasi partilerden birkaçı:

Bu Toprakların Partisi
"Bu partide sağ-sol yok! Bu partide Kürt-Türk yok! Bu partide, sadece "BU VATANA HİZMET" var! Bu vatanı ortak payda kabul eden herkesi, Facebook'un en güçlü partisi olmaya aday "Bu Toprakların Partisi"ne bekliyoruz. Parti poitikalarını birlikte belirliyoruz. Belirtilen konular hakkında yorumunuzu yazarak, partinin fikri alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunabilirsiniz. Başka Türkiye Yok!"

Ergenekon Partisi
"Bu Cumhuriyete inanan herkesin demokratik bir iç bünyede, düşüncelerini parti teşkilatı ve ülke kamuoyu ile paylaşacağı bir platformu oluşturmayı hedefliyoruz. Israr ile belirtiyoruz ki bu parti hiçbir zaman, Atatürk'ün fikriyatı ve temel ilkeleri dışında kişiye endeksli bir lider partisi olmayacaktır. Tüzük çalışması, Genel Başkanlık dahil tüm parti görevlerinin, tüm üyelerin katılımı ile seçilen ve rotasyona tabi temsilciler tarafından yürütülmesini sağlamak için devam etmektedir. Hedefimiz temel kurucu düşüncenin devamını sağlamaktır. Hiçbir görev kimseye mülk gibi bırakılmayacaktır. Her sade üyenin önü Genel Başkanlığa kadar hiçbir kademede kesilmeden daima açık olacaktır yeter ki o üye Cumhuriyet için, millet için samimiyet ile çalışsın."

Sanal Toplum Partisi
"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yeni bir siyaset iklimi oluşturmak, halkımızın milli, bağımsız ve ortak iradesinin özgürce gerçekleşmesini sağlayacak liderlik siyasetini ülkemize kazandırmak, 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile 'İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi' olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunları, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde tüzüğü ve programına göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir teşekküldür."

Milliyetçi Türkiye Partisi
"Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) 05.04.2009 da Balıkesir'de GENELBAŞKAN Adem K. tarafından kurulmuştur. Görüşü aşırı derece sağdır. Türkiye'ye ve Türkçemize çok önem verir.

Görevimiz: Daha güzel daha güçlü ve modern Türkiye için. Türkiye Türklerin dir ve asla bir parça, küçük bile olsa, toprak verilemez!"

Milliyetçi Sosyalist Türk İşçi Partisi
"Grubumuzun amacı Türkiye'de Milliyetçi Sosyalist Düşünceyi yaymaktır.Grubumuz fikirlerini şiddete başvurmadan yaymayı amaçlamaktadır. Partimiz, milliyetçi sosyalizm, Türk ırkçılığını savunur sınıfsız bir toplumu ve ekonomik refahı hedeflemektedir en büyük ülkümüz büyük Turan devletini kurmaktır.
NOT:Bazı kişiler Milliyetçi Sosyalizmi Alman ırkçılığı olarak görmektedir.Bu kesinlikle yanlıştır.biz bu sistemi savunuyoruz ancak asla Alman sempatizanı değiliz."

Milliyetçi Nasyonal Türkiye Partisi
"Amacımız, Türk Nazizmi'nin tarih içinde, Türk halkının ihitiyaçlarına göre belirlenmiş ilkelerinin halkımıza anlatılması ve Türk Nazizmi'nin temel esaslarını ortaya koymaktır.

Neden Nazizim? Çünkü bütün uygarlık, sadece Beyaz Irktan ulusların eseridir. Şöyle bir düşünelim, hastalıklara karşı aşıları, televizyonu, otomobili, uçuş teknolojisini, roketleri, röntgen aletlerini kim buldu? Eğer Beyaz Irk olmasaydı, diğer ırklardan uluslar bu teknolojileri geliştirebilir miydi?

Türk Nasyonel Sosyalistleri, Araplarla, Moğollarla, Çinlilerle, zencilerle vs. evlenen, bu ırklardan insanlardan çocuk sahibi olan veya ilişkiye giren Türkleri şiddetle kınar ve Türk Ulusunun Düşmanı ve Hain olarak kabul eder. Türk Nasyonel Sosyalistleri, Türk insanını sadece sağılacak inek ve sömürü aracı olarak gören kapitalizme ve liberalizme karşıdır. Türk Nazileri, Kızıl Kürtleri Türk ırksal ve milli varlığına tehdit olarak görür ve bu toplulukların Türkiye'nin Doğusunda tekarar yerleştirilmesini ve Kızıl Kürtlere zorunlu doğum kontrolü uygulanmasını gerekli kabul eder. Türk Nazileri, Çingeneleri Türk ırksal varlığına tehdit olarak görür ve Çingenelere zorunlu doğum kontrolü uygulanmasını gerekli kabul eder."

(soL - Haber Merkezi)