Devrimci Eğitim Şurası’ndan öğretmen adaylarına çağrı

Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek Devrimci Eğitim Şurası’nın Yürütme Kurulu öğretmen adayları eğitim fakültesi öğrencilerine bir çağrı yaptı.
Perşembe, 12 Nisan 2012 19:13

Bu Pazar İstanbul’da gerçekleşecek Devrimci Eğitim Şurası'nın Yürütme Kurulu, eğitim fakültesi öğrencileri olan öğretmen adaylarına yönelik bir çağrı yaptı. Çağrıda, Şura’nın genç öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin, üniversitelerden genç ve deneyimli akademisyenlerin, eğitim fakültesi öğrencilerinin çabalarıyla toplandığı kaydedilirken, “Bugün 4+4+4 olarak bilinen yasayla eğitimde gericilik ve piyasacılık yasalaştırılarak gençliğimizin geleceğine ipotek koyulurken, bu süreci tersine çevirmenin sorumluluğu bu ülkenin toplumsal ve mesleki sorumluluğunu üzerinde taşıyan, devrimci, ilerici ve aydın eğitimcilere düşüyor” denildi.

“Tüm bunları kabul edecek misiniz?”
Yürütme Kurulu açıklamasında Devrimci Eğitim Şurası’nın bugün belki de en çok önümüzdeki birkaç yıl içerisinde öğretmen olarak görev yapmaya başlayacak ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) atama politikaları nedeniyle atamaları yapılmayacak eğitim fakültelerinin genç öğretmen adaylarını ilgilendirdiğini ifade ederken yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bugün MEB’in başındaki isim Ömer Dinçer, her açıklamasında Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmenleri aşağılamaya devam ederken, ülkemizde gericiliği ve piyasacılığı yasalaştıran ve kurumsallaştıran, 4+4+4 olarak bilinen yasa TBMM’den geçirildi. Halen 300 bin genç öğretmenimiz ataması yapılmadığı için özel dershanelerde, özel okullarda, devlet okullarında ücretli öğretmenliğe mahkûm edilerek adeta kölelik koşullarında çalıştırılırken, yüzbinlerce öğretmenimiz okullarda gerici kuşatma altında, tahsildarlık dayatması altında görevlerini yapmaya zorlanıyor. Bugün bizlerden bilimsel düşünceyi hayatının her alanında içselleştirmiş, aydın ve sorumlu nesiller değil, dindar nesiller yetiştirmemizi istiyorlar! Bizlerden öğrencilerimizi müşteri görmemizi onları ‘girişimci, rekabetçi’ yani çıkarları için arkadaşlarını dahi ezip geçecek öğrenciler olarak yetiştirmemizi istiyorlar.”

“Sizler bu ülkenin geleceğini yetiştirecek öğretmen adayları olarak tüm bunları kabul edecek misiniz?” sözlerine yer verilen açıklamada, genç öğretmen adayları, “tahsildar olmayı, girişimci, dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi reddeden, dayanışmacı, paylaşımcı ve bilimsel düşünceyi benimsemiş aydın nesiller yetiştireceğini ilan eden öğretmenlerin yanında olmaya” davet edildi.

Şura Yürütme Kurulu genç öğretmen adaylarını 15 Nisan’da İstanbul’da yapılacak Şura’ya katılmaya çağırdı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Nâzım Hikmet Akademisi’nde gerçekleşecek çalışma grupları toplantılarının ardından, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Türkiye toplantısı yapılacak. Türkiye toplantısının açılışını Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Rıfat Okçabol yapacak. İlgili herkese açık olan toplantıların programı ise şu şekilde:

Çalışma Grubu Toplantıları
Saat: 10:00-12:00
Çerçeve Sunuş, Tebliğler ve Tartışma
Çalışma Grubu 1: Eğitimin Örgütlenmesindeki Değişim: Piyasalaşma, Özelleştirme ve Eşitsizlik
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Mahmut Dikerdem Salonu
Çalışma Grubu 2: Eğitimin İçeriğindeki Dönüşüm
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kemal Özer Salonu
Çalışma Grubu 3: Eğitim Emekçilerinin Durumu: Güvencesizlik ve Geleceksizlik
Nâzım Hikmet Akademisi 208 No’lu Derslik
Çalışma Grubu 4: Devrimci Eğitim için Öneriler
Nâzım Hikmet Akademisi 201 No’lu Derslik
Adres: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Nâzım Hikmet Akademisi -Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7 Bahariye – İstanbul Tel: (0216) 414 22 39-(0216) 418 53 51
Türkiye Toplantısı-Program
12:30- Kayıt
13:00- Açılış Konuşması
13:30- Çalışma Gruplarının Oluşturduğu Kararlar ve Gerekçelerinin Sunulması
14:30- Karaların Genel Görüşmeye Açılması
17:00-17:20- Ara
17:20-Sonuç Bildirgesinin ve Kararların Okunması
17:45- Kapanış
Adres: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Bahariye Cad. No:39 Adliye Yanı Kadıköy/İstanbul
(soL-Haber Merkezi)