Ders kitapları hükümet programına uygun olarak hazırlanacak

Talim Terbiye Kurulu ile Ders Kitapları ve Eğitim Araçları yönetmelikleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerken yapılan değişiklikler dikkat çekti.
Perşembe, 13 Eylül 2012 17:36

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği" Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ders Kitaplarının hangi usullere göre hazırlanacağına ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikle “Ders kitapları, ‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır” ifadesi yönetmelikten çıkartıldı.

Ders kitaplarının niteliklerine ilişkin bölümde ise “Öğretim programlarında belirtilen Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili kazanımları içerir” ifadesi kaldırıldı.

“Bilimsel ilke ve yöntemlere uygunluk” ifadesi kaldırıldı
Ders kitapları ve eğitim araçlarına ilişkin yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise “bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanması” ifadesinin kaldırılarak yerine “bilimsel hata içermez” ifadesinin getirilmesi oldu.

TTK “cumhuriyet esasları” yerine “hükümet politikaları”na uygun olarak yönetilecek
Talim ve Terbiye Kurulu’na ilişkin değişiklikte ise “Gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda milli terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri almak” ifadesi çıkartılarak yerine “TTK’yi hükümet programları doğrultusunda belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek” ifadesi eklendi.

“Gençleri cumhuriyet esaslarına göre yetiştirme görevi neden kaldırıldı?”
Yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek Meclis gündemine taşıdı. Dibek Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bugün verdiği soru önergesinde, Talim Terbiye Kurulu Başkanının görevleri arasında olan ders kitapları ve eğitim araçlarında olması gereken niteliklerden “gençleri cumhuriyet esaslarına göre yetiştirme görevi”nin neden kaldırıldığını ve bu hükmün yerine “kurulu hükümet programı doğrultusunda yönetmek” hükmünün neden getirildiğini sordu.

Dibek, önergesinde Dinçer’e “ders kitaplarının Atatürk ilke ve devrimlerine uygun hazırlanması” hükmünün yönetmelikten çıkarılması ile neyin amaçlandığını da sordu

(soL - Haber Merkezi)