Camiler turist rehberlerine kapatıldı!

Hükümet, bundan sonra tarihi camileri turistlere rehberlerin değil, din adamlarının tanıtacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihî camilerin artık turist rehberleri tarafından değil, din eğitimi almış kişiler tarafından tanıtılması için kadro alımı yapacak.

Kararı kamuoyuna duyuran Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 250 'cami rehberliği' kadrosu açacağını duyurdu. "Gerek Yahudi gerek Hıristiyanların yaşadığı ülkelerde dinî mekânların din adamlarınca tanıtıldığını" söyleyen Bozdağ, Türkiye'de camileri turizm rehberlerinin tanıttığını ve bunu değişeceğini açıkladı.

'Cami rehberleri' ilahiyat eğitimi almış olacak
Bozdağ şöyle konuştu:

"Elbette turizm rehberleri bu konuda fedakârca çalışmalar yapıyor. Ama bunun eğitim almış özel kişiler tarafından yapılmasında daha büyük fayda görüldü. 3 Kasım'da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bu konuda bir imkân sağlandı. Uzmanlar, sanat tarihi, ilahiyat veya başkaca alanlarda konuyla ilgisi olanlar arasında yapılacak sınavla seçilecek. Sınavı geçenler hizmet içi eğitime tabi tutulduktan sonra camilerde istihdam edilecek."

Bozdağ, pek çok caminin imam, müezzin ve kayyım kadrolarında sıkıntı olduğunu belirterek, 2012'de 7 bin civarında atama planlandığını dile getirdi.