Büyükşehir yasası ilerliyor: Vatandaş daha çok para ödeyecek, AKP tahakküm kuracak!

Görüşmeleri devam eden Büyükşehir Belediyeler Kanuna ilişkin tasarının ilk 4 maddesi kabul edildi. Düzenlenen 4. maddeye göre vatandaşlardan alt yapı hizmetlerinin masraflarının karşılanması için 'katılma payı' alınabilinecek.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, 13 ilin büyükşehir yapılmasına ilişkin tasarının ilk 4 maddesi kabul edildi. Tasarının 4. maddesiyle, ilgili kanunda yeni büyükşehir tanımı yapılıyor, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ilgili görevlerde yeni düzenlemeye gidiliyor.

Katılma payı dedikleri vatandaşın cebinden daha fazla para çıkması
Düzenlemenin önemli değişiklikleri arasında vatandaşlardan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarında 'katılma payının' alınması bulunuyor. Ancak ilgili düzenlemede belediyelerin, vatandaştan isteyebileceği 'katılma payınının' vergi şeklinde mi alınacağı, yoksa hizmetin kullanım ücretine eklenerek mi alınacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Değişiklik, belediyelerin alt yapı hizmetleri gereği vatandaşlardan daha fazla para toplaması amacıyla mevcut yetkilerinin genişletilmesi olarak yorumlanabilir. Haliyle yeni yasa değişikliğinde belediyeciliğin temel işlevi yok sayılarak, kamu yararı gözetilerek politika geliştirilmesi hedeflenmiyor.

Örneğin, inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması nedeniyle bu yoldan yararlanan konut sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı, yapılan kanalizasyon tesisinden faydalanan konutların sahiplerinden de kanalizasyon harcamalarına katılma payı, su tesisi yapılan saha içindeki konutların sahiplerinden de su tesisleri harcamalarına katılma payı alınacak.

Karar verici büyükşehir belediyesi
Bir diğer düzenleme ise büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri ya da ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesi konusunda ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediyesinin yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkili olması.

Bu düzenleme ise yasa hakkında Erdoğan'ın açıklamalarında görüldüğü üzere, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin bağışık çalışmasını kolaylaştırmak, olası bir anlaşmazlıkta büyükşehir belediyesi kararlarının uygulanabilirliğini hızlandırmayı amaçlıyor. Böylesi bir düzenlemeye büyük ihtiyaç duyan AKP, ilçe belediyeleri üzerinde tam tahakküm kurma fırsatını da eline geçirmiş olacak.

Ayrıca Maliye Bakanlığı uzmanları tasarıya ilişkin bütçenin yıllık maliyetin 3-4 milyar lira civarında olduğu değerlendirmesi yaparak, değişikliğin bütçeye aylık 250 milyon lira yük getireceğini, giderin bütçede nasıl karşılanacağına ilişkin henüz bir karar alınmadığı, ya vergilerin artırılmasının ya da bütçede tasarrufa gidilmesinin düşünüldüğü yönünde açıklamada bulundu.

Diğer düzenlemeler ise şöyle: belediyelerin tahsil ettiği otopark gelirleri büyükşehir belediyesine devredilecek ve bu gelirler otopark inşası dışında kullanılmayacak.

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olacak.

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Belediye sınırları içinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamayacak.

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde, ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için gerekli olan 50 binden az olmama şartı, 20 binden az olmama şeklinde uygulanacak.

Kamu kurumlarının araç alımı, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar başkanlıkça karşılanabilecek.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacak
Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, ilin tanıtımı, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacak. Başkanlık afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilecek.

Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde başkanlık bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak.

Amatör spor kulüplerine malzeme yardımının yanında nakdi yardım yapabilme imkanı sağlanacak uluslararası alanda başarı gösteren sporcular ile onları yetiştiren teknik yönetici ve antrenörlerine ödül verilebilecek.

Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilecek. Mahalli idare birliklerinin taşıtlarına vergi muafiyeti getirilecek.

(soL- Haber Merkezi)