‘Büyükşehir Belediyeler Kanunu AKP’nin seçim hazırlığı’

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Büyükşehir Belediyeler Kanunu tasarısı ile AKP’nin seçim, rant gibi hesapları yaptığını, yerel yönetimlerin zayıflatılmak istendiğini ve tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunu savunmakta.

Büyükşehir Belediyeler Kanunu tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu’nda muhalefet partisi milletvekillerinin tüm karşı çıkışlarına rağmen madde madde kabul edilmekte.

İçişleri Komisyonu’nda yer alan ve görüşmelerde tasarıya pek çok noktadan karşı çıkan CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın tasarıya ilişkin görüşlerine başvurduk.

Serindağ, tasarıyla AKP’nin yerel seçimleri kazanmasını hedeflendiği, rant amacı güdülmekte olduğunu ve yerel yönetimleri zayıflatıldığını belirtmekte. Bunların yanı sıra Serindağ, tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunu da savunmakta.

“Tasarı AKP’nin seçim hazırlığı”
Tasarının AKP’nin seçim hazırlığı olduğunu belirten Serindağ yeni kurulan ilçelerde izlenen yoldan, ilçe sınırlarının belirlenmesine, seçim çevrelerinin değiştirilmesine kadar pek çok şeyin hep buna işaret etmekte olduğunu dile getirdi.

AKP’nin şimdiye kadar seçim alamadığı yerlerde ancak bu şekilde seçim alabileceğini düşündüğünü belirten Serindağ, “AKP kıyıları ele geçirmek istiyor, ne kadar gayret gösterdiyse de kıyılara pek nüfuz edemedi. Kıyı belediyelerini çok fazla kazanamadı. Bu yasa onun stratejisiyle ilgili” şeklinde konuştu.

“AKP Sarıyer’in seçmen yapısı değiştirilerek ilçeyi kazanmak istiyor”
İstanbul’daki Maslak ve Ayazağa Mahallelerinin Şisli’den alınarak Sarıyer’e bağlanmak istediğini hatırlatan Serindağ, Şişli’de yapacak fazla şeyi olmadığını düşünen AKP’nin bu yolla Sarıyer’in seçmen yapısını değiştirerek bu ilçeyi kazanmak istediğini dile getirdi.

“Kıyıların rantına el konulmak isteniyor”
Serindağ, tasarıdaki rant kaygısına da dikkat çekerek kırsal kesimin ve kıyıların rantlarına el konulmak istendiğini vurguladı ve tasarının Kentsel Dönüşüm Yasası, yabancılara mülk satışıyla ilgili yasa ve 2B Yasası’yla beraber değerlendirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP olarak büyükşehir uygulanmasına karşı olmadıklarını belirten Serindağ, büyükşehir adı altında il sınırıyla belediye sınırlarının örtüştürülmesine karşı olduklarını çünkü AKP’nin bunu yerel seçimleri kazanmak amacıyla yaptığını dile getirdi.

“AKP direnç noktalarından kurtulmak istiyor”
AKP’nin tasarıyla 16 bin 82 köyün tüzel kişiliğine ve bin altı yüz seksek iki belediyenin varlığına son verdiğini bildiren Serindağ, AKP’nin kendisine muhalefet edecek hiçbir güç bırakmamak ve direnç noktalarından kurtulmak istediğini söyledi.

“İlçelerin inanç gruplarına göre oluşturulması tehlikeli bir oyun”
Serindağ, ilçelerin inanç gruplarına göre oluşturulmasının tehlikeli bir oyun olduğunu, insanların ayrıştırılmaması gerektiğini Komisyon’da söylediklerini belirterek İskenderun’da Adliye binasının bulunduğu mahallenin yeni oluşturulacak, 35 kilometre mesafedeki Arsuz ilçesine bağlanacağını söyledi. Bu durumun tehlikelerine işaret ettiklerini belirten Serindağ, bu konudaki eleştirilerinin dikkate alınmadığını söyledi.

“Tasarı Anayasa’ya aykırı”
Tasarının Anayasa açısından da sorunlu olduğu için Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini savunan Serindağ, Anayasa’da mahalli idare birimleri sayılırken il, belediye ve köylerden söz edildiğini söyledi. Serindağ, Anayasa’yla kurulmuş birim olan köylerin kanunla ortadan kaldırılmasının açıkça Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Anayasa’ya diğer aykırılığın ise il özel idareleri konusunda olduğunu belirten Serindağ, il kuruluşuna dair kanunlar bulunduğunu ancak il özel idaresi kuruluşuna dair kanunlar bulunmadığını çünkü il kurulduğunda doğal olarak il özel idaresinin de kurulmuş olduğunu söyledi. Serindağ, bu nedenle il varlığını devam ettirdiği halde il özel idaresinin kapatılıyor olmasının Anayasa açısından sorunlu olduğunu savundu.

“Başkanlık sisteminin alt yapısı oluşturulmak isteniyor”
Tasarının AKP’nin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın arzuladığı başkanlık sistemiyle de bağlantısı olduğunu söyleyen Serindağ, tasarının diğer amaçlarının yanı sıra başkanlık sisteminin Türkiye’de uygulaması için gerekli yasal alt yapıyı hazırlamaya dönük bir çalışma olduğunu belirtti.

(soL - Haber Merkezi)