Barolar Birliği: Yargı bağımsızlığına darbe

Türkiye Barolar Birliği, Cihaner’in tutuklanmasını yargı bağımsızlığına vurulan darbelerin yeni bir örneği olarak niteledi.
Çarşamba, 17 Şubat 2010 17:38

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasının hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına “son zamanlarda vurulan darbelerin yeni bir örneği” olduğunu bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla hukuk bilimi, yasalar ve hukukun kurallarının pervasızca aşındırıldı, hukuka ve yargıya olan güvenin sarsıldığı, toplumun korku ortamına itildiği savunuldu. Açıklamada “Daha da ilginç olan, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ağır darbe vuran bu gelişmelerin, siyasal iktidarın, yargı reformu çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde hız kazanmış olmasıdır. Siyasal iktidarın ‘birey hakkının güvencesi olan’ yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen keyfi uygulamalarının en büyük zararı demokrasiye, hukuk devletine, onun en önemli özelliği yargı bağımsızlığına, halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan savunmaya ve en önemlisi halkımıza yansımaktadır” denildi.

Açıklama şunlara yer verildi: “Yaratılmaya çalışılan korku toplumu, hukuk devleti ve insan hakları gibi kavramlar için değil totaliter ve otoriter yönetimler için elverişli bir zemin oluşturur. Sağlıklı ve huzurlu bir yargı düzeni, çağdaş demokrasinin ön koşuludur. Böyle bir yargı düzeni kurulmamışsa, ‘hukuk devleti’, ‘insan hakları’ ve ‘demokrasi’ gibi kavramlar, güvenceden yoksun, boş laflar olmaktan ileri geçemez. TBB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından, savunma özgürlüğünden, ülkemizde demokrasinin eksiksiz uygulanmasından yana olan yana olan ve ödün vermeyen anlayışıyla, mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”

(soL - Haber Merkezi)