Askere sivil yargı yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Gül, TSK mensuplarının sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak sunan yasayı onayladı.

soL (HABER MERKEZİ) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, askere sivil mahkemelerde yargılanma yolunu açan yasal değişikliği onayladı. Gül, 5918 sayılı ''Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı. Askere sivil yargı yolunu açan düzenleme de bu kanun içerisinde yer alıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, kanun onaylanırken TSK'nın yasayla ilgili tereddütlerinin giderilmesi yönünde değişiklik yapılması gerektiği de ifade edildi. Çankaya'dan Başbakanlığa gönderilen yazıda, ''Bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukuki güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, belirtilen hususlarda gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasının uygun olacağını belirtmişlerdir'' denildi.