Bu Düzen Değişmeli Platformu adayları oylarını kullandı