Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Aydın'dan Mimarlar Odasına ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Mimarlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Mimarlar Odası konferans salonunda yapılan ve Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu’nca düzenlenen tüm Ankara milletvekili adaylarının çağrılı olduğu toplantıya katıldı.
soL - Ankara
Perşembe, 31 Mayıs 2018 09:03

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Mimarlar Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakkan, Onur Kurulu üyesi Ali Yavuz, Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Yönetim Kurulu üyesi Nihal Evirgen ile Muteber Osmanpaşaoğlu ve Songül Üzgün ile Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut da yer aldı.

MESLEK ODALARININ KAMU KURUMU NİTELİĞİ

Aydın’ın Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun seçim bildirgesi ve çalışmaları hakkında bilgi verdiği görüşmede, seçim sürecine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ali Rıza Aydın, Mimarlar Odası’nı ve yaşadığı kente dair mimarlık mesleğinden yola çıkarak tarihe iz bırakan çalışmalar yapan Ankara Şubesini yakından takip ettiğini belirtti. Aydın, seçimlere girme nedenlerine ve Bu Düzen Değişmeli sloganının içeriğine ve önemine değindi. Yargıtay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi raportörlüğü deneyimlerinden bahseden Aydın, meslek odalarının kamu kurumu niteliği ve ciddi çalışmalarıyla toplum nezdindeki saygınlıklarını vurguladı.

ANKARA’NIN UĞRADIĞI TAHRİBAT

Ali Hakkan ve Tezcan Karakuş Candan, ülkenin yaşadığı zor günlerin umut ve kararlılıkla yapılacak bir mücadeleyle aşılacağına inandıklarını ifade ettiler. Candan, Ankara’nın uğradığı tahribatın büyük olduğunu ancak 24 Haziran’dan sonra da her türlü çabanın gösterilerek başkente verilen zararların giderileceğini söyledi.

Mimarlar Odası yöneticileri Ali Rıza Aydın’a 24 Haziran seçimlerinde başarılar dilediler.

HASTANELERİMİZİ KAPATTIRMAYACAĞIZ

Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformunca düzenlenen tüm Ankara milletvekili adaylarının çağrılı olduğu toplantıda ise adaylara şehir hastanelerinin mekansal özellikleri, işletme sorunları ve kamu özel ortaklığı modelinin ekonomik boyutu hakkında Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut tarafından bilgi verildi. Milletvekili adayları da yaşanabilecek ekonomik ve hukuki sorunlara dair görüş ve önerilerini belirttiler. Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın toplantıda konuşulanlardan çok faydalandığını söyleyerek Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu’na teşekkür etti.