Sağlık mücadelesi, daha eşit, adil ve duyarlı bir dünya mücadelesidir