Sağlığın toplumsal belirleyicilerinden, sınıfsal belirleyicilerine doğru