Bilal'e anlatır gibi

Bilal'e anlatır gibi

Vuslat Aktepe
27/03/2015 Cuma
 • AKP projesinin sol adına en büyük avantajı Türkiye’de sağı kendinde merkezileştirmesi olmuştur. AKP, Türkiye sağını kendinde merkezileştirdiği oranda sağın varlığı ve idame edebilirliği de aynı ölçüde AKP projesinin varlığı ve idamesi sorunsalına bağlanmıştır.
 • AKP’nin meşruluk ve güç kaybettiği her başlık, Türkiye’de sağın bütününde aynı ölçekte meşruluk ve güç kaybına, sağın ideolojik olarak yenilgisine denk düşmektedir.
 • AKP makinası artık yönetememekte, contalarından hava kaçırmaktadır. Oysa AKP; kendi varlığında merkezileştirdiği sağın siyasetin o yelpazesinde başka bir özneye olanak tanımaması ölçüsünde, yerli ve uluslararası sermaye için hala katlanılması gereken zorunlu seçenektir.
 • CHP seçmenini istikrarla ama bir o kadar da başarısızlığa mahkûm biçimde sağa yatırma projesinin altında yatan gerçeklik de tam olarak budur: Sermayenin sürdürülebilir çıkarları açısından yeni bir sağ özne yaratma kaygısı, AKP’nin dışında kalan başka bir alanda zorlanmakta ama ilk üç maddede belirtilen sebeplerden dolayı dikiş tutturamamaktadır.
 • Sermayenin sürdürülebilir çıkarları açısından piyasa ile barışık yeni bir sağ söylemin yaratılması elzemdir. Türkiye’de AKP eli ile meşruluk ve zemin kaybeden sağın başka bir elde, tıpkı Yunanistan’da SYRIZA örneğinde olduğu gibi, sağın dışında bir alanda yeniden yaratılması ve kitlelere yedirilmesi gerekmektedir.
 • Bu alan tarihsel olarak meşruluğu ve haklılığına hiçbir biçimde gölge düşürülemeyen solun alanıdır.
 • HDP’nin sol bir söyleme sarıldığı ölçüde sağdan destek alması ile sağı içinde barındırması tam olarak bu duruma karşılık gelmektedir.
 • CHP’den çok daha dinamik kitle bağlarının yanı sıra, içinde barındırdığı sosyalist nüveler ile geleneğinden gelen sol kökler HDP’nin yıpratılmamış sol meşruluğunu öne çıkarırken ulusal siyasetin handikapları ile doğasından gelen pragmatizmi bu sol söylemin içinde sağın kendini baştan yaratabileceği koşulları da sağlamaktadır.
 • HDP’nin şaşı bak şaşır görünümü: yani sağdan bakıldığında sağ, soldan bakıldığında sol olarak görülebilmesinin temel mantığı da budur.
 • Türkiye’de sağın AKP ile birlikte bir ideoloji ve alternatif olarak güç kaybettiği, kaybedeceği bir denklemde solun görevinin sağa soluk aldırmak, sermayenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak olarak bu denli öne çıkması solun gerçek anlamı ve gündeminin siyaseten unutulmuş olması ile açıklanabilir.
 • Sol, bu siyasal koşullarda, payandalık görevinden sıyrılmak, düzenin meşruluğunu zorlayan, yeni bir düzenin, sosyalizmin zorunluluğunu ve güncelliğini arayan, kamuculuğu, yurtseverliği, aydınlanmacılığı ikirciksiz bir biçimde programına dâhil eden bir mevzide; diğer seçeneği, bağımsız hatlarını kurmak ve burada kendini örgütlemek zorundadır.
 • Sosyalistler, tarihselliğini ve meşruluğunu niceliklerinden değil programlarından alarak kitlelerin karşısına cesaretle çıkmakla yükümlüdür.
 • İşte tam da bu yüzden Kamuculuk, laiklik, aydınlanma ve yurtseverlik adına. Halkların eşitliği ve özgürlüğüne olan sarsılmaz inancımla oyum da emeğim de ülkenin onuruna: Komünist Parti'ye diyorum.