Halkın sanatçısı boyun eğmez, ödülünü ver, onurunu kurtar