Bir “Post-Truth” kategori olarak “Reality Show” ve muhafazakarlığın ölümü