Pardon Vulcan

Pardon Vulcan

Deniz Saracaer
09/12/2014 Salı

Hera tanrıça kimseyle sevişmeden,
yalnız öfkeden ve kocasına hıncından
ünlü Hephaistos’u doğurdu kendi kendine.
Ve Hephaistos en usta sanatçısı oldu
gökler tanrısı Uranos torunlarının.
                                                    Hesiodos 
  

Hızlı ve sesli solur Hephaistos. Cılız ve güçsüz bacakları, heybetli gövdesini taşımak için çırpınırken titrer sürekli. Homeros tarafından kıllı göğsü, kalın boynu ve kaba hareketleriyle tasvir edilmiştir. Bu özelliklere sahip olmasıyla sıra dışı bir tanrı algısı yaratır. Bu nedenle yaratıldığı andan itibaren diğer Olymposluların hor görmesine maruz kalmıştır. Çünkü onlara göre dış görünüşteki kusurlar ölümlülere özgüdür. Hephaistos dış görünüşüyle olduğu kadar karakteriyle de diğer tanrılardan ayrılır. Tanrıların çoğunda görülmeyen merhametli, iyi kalpli ve çalışkan bir yapısı vardır. Belki de ölümlülere benzeyen nitelikleri sayesinde insanlardan gördüğü saygı hiçbir zaman azalmamıştır. Anlatının birine göre Zeus tarafından cezalandırıldıktan sonra sakat kalmıştır. Diğer bir görüş de topal doğduğunu belirtir. Topal doğduğu görüşü daha çok benimsenmiştir.

Hiçbir tanrının başarılı olamayacağı işleri yapmakta üstüne yoktur topal tanrının. Her türlü madeni ustalıkla işleyip sanat eserine dönüştürebilir. Yılmaz bir emekçidir. Ateşin efendisidir. Zeus’un altın tahtı, tanrıların sarayları ve Troya’nın koruyucusu Hektor’un canını alan Akhilleus’un silahları onun imalatıdır.

Hephaistos bu topraklarda doğmuştur. Anadolu’da, Yunanistan’da ve Roma’da yaşayan halklar tarafından yüzlerce yıl engelli bir tanrı olarak kutsal sayılmıştır. Bu nedenle çok saygın bir milletvekilimizin "2005 yılında çıkardığımız yasa ile biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk." ifadesi yalnızca günümüz için değil, Anadolu’nun tarihsel gelişimi için de büyük hayal kırıklığıdır. Engelli bireylere olan borcumuzu ödeyemediğimizin ve antik Anadolu medeniyetlerinin mirasına layık olabilmek için yolumuzun çok uzun olduğunun bir kanıtıdır.