Kürt olmak, Alevi olmak, Dersimli olmak ve komünist olmak