'Şimdi burda ölürsek en fazla kahvede çaylar soğur...'