Sanat Konuşmaları - I

Sanat Konuşmaları - I

Çerçeve
15/01/2016 Cuma

Çerçeve blog olarak, plastik ve görsel sanatlar alanında bir bellek yaratma arzusuyla “Sanat Konuşmaları” başlıklı bir sohbet dizisi başlattık. Kültür-sanat alanının önemli isimlerini, araştırmacı ve akademisyenlerini konuk etmeyi planladığımız bu konuşmalar dizisinin ilkini Aralık ayında gerçekleştirdik.

“Estetiğin Pazarlanması” alt başlığıyla, sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ilk video-panelin konukları sanatçı, teorisyen ve aynı zamanda akademisyen olan Emre Zeytinoğlu ile Erden Kosova oldu. Konuklarımızla günümüz güncel estetiğinin sermaye ile olan ilişkisini sorgularken, bir yanda estetik ve tüketilebilir işler üreten, diğer yanda da bir propaganda malzemesi haline dönüşen günümüz sanatının “mağduriyetin estetize edilmesi” olarak tanımlanabilecek yapısı üzerine konuştuk.