Umutsuz olacak kadar zamanımız yok ki, o bir lüks!