Sınıfın Sağlığı

Yazı dizimizi, Alma Ata ve Astana Konferanslarının ana teması olan Birincil Sağlık Bakımı’nın (BSB) başarılı uygulamalarından örneklerle sonlandırıyoruz.

Sermayenin bütün engellemelerine rağmen BSB’nın, Astana Bildirgesi’nin önerilerinin aksine “kamusal” olarak örgütlendiği, devlet tarafından finanse edildiği ve sosyal ve ekonomik politikalarla bütünleştirildiği örnekler vardır. Örneğin Küba ve bir ölçüde Kosta Rika’da, özel sektörü sağlıktan uzak tutan ve BSB’na öncelik veren ulusal... Devamı için tıklayınız

Yazı dizimizin geçtiğimiz altı bölümünde Alma Ata Bildirgesi ile Astana Bildirgesi'ni kıyaslamaya ve 1978 Alma Ata Bildirgesi’nin aksine, 2018 Astana Bildirgesi’nin neden dünya halklarının gereksinimlerine hitap edemeyeceğini açıklamaya çalıştık. 

Ancak okurlarımız yazı dizimizden Alma Ata Bildirgesi’ni “bütünüyle” desteklediğimiz, sağlık sorunlarına nihai “çözüm” olarak gördüğümüz sonucunu çıkartmamalıdır. Alma Ata Bildirgesi’nde sağlığa toplumcu yaklaşımın yoğun izleri olmasına... Devamı için tıklayınız

BİRİNCİL SAĞLIK BAKIMININ BAŞARISI

Astana Bildirgesi birincil sağlık bakımının başarısını, bilgi ve kapasite inşası, insan kaynakları, teknoloji ve finansman alanlarındaki önerilere bağlıyor.

Bilgi ve kapasite inşası

  • Birincil Sağlık Bakımı’nı (BSB) güçlendirmek, sağlık çıktılarını iyileştirmek ve bütün insanların zamanında ve en uygun bakım düzeyinde erişimini garanti etmek için bilimsel ve geleneksel bilgiyi kullanmak
  • ... Devamı için tıklayınız

Yayın hayatına 10 Kasım 2014’te “Sağlığın toplumsal belirleyicilerinden, sınıfsal belirleyicilerine doğru” başlıklı makaleyle başlayan Sınıfın Sağlığı blogu, bugün dört yılı arkasında bıraktı ve beşinci yılına giriyor.

Birlikte geçirdiğimiz dört yıla baktığımızda, bugüne kadar sizlerle 247 makaleyle, diğer bir deyişle ortalama haftada 1,2 kez buluştuğumuzu görüyoruz. Bu yolculuğumuzda Kurtuluş Ovalı, Fahri Arslan, Uğur İşlek, Ebru Basa, Selçuk Görmez, Seval Birdal, Başak Dönertaş,... Devamı için tıklayınız

Astana Bildirgesi yedi maddeden oluşuyor. Geçen bölümde (4. Bölüm) ilk üç maddesini kısaca değerlendirdiğimiz Astana Bildirgesi’nin geriye kalan dört maddesi “taahhütlerden” oluşuyor.

ASTANA BİLDİRGESİ’NİN TAAHHÜTLERİ

Bütün sektörlerde sağlık için cesur seçimler yapmak

•    Çok sektörlü eylem ve Herkese Sağlık Sigortası Kapsamı'nı (HSSK) teşvik etmek

•    Herkese Sağlığın başarılmasına daha çok paydaş katmak

•    Sağlık sistemlerinin altını... Devamı için tıklayınız

Bugün 7 Kasım. Ekim Devrimi’nin 101. yıldönümü. 101 yıl önce bugün, tarihin ilk işçi devleti kuruldu.

İşçi devletinin büyük iddiaları vardı. Sermayenin gereksinimleri doğrultusunda örgütlenmiş olan yaşamı değiştirmeyi, toplumun gereksinimlerine göre yeniden örgütlemeyi vaat ediyorlardı. Dediklerini yaptılar. İnsanlara başka bir dünyanın mümkün olduğunu kanıtladılar. Kurdukları düzeni sürdüremeseler de, geleceğe önemli bir miras bıraktılar.

Nasıl 1917 Ekim Devrimi, 1871 Paris... Devamı için tıklayınız

ASTANA BİLDİRGESİ’NİN MADDELERİ

Astana Bildirgesi’nin ilk maddesi, herkesin olası en yüksek sağlık standardına erişme hakkını ve Alma Ata Bildirgesi’nin bütün “değer ve ilkelerine” taahhüdünü yeniden teyit ediyor. Oysa şimdiye kadar Astana Bildirgesi’nin savunduğu değer ve ilkelerin, Alma Ata Bildirgesi’nde savunulanlardan ne kadar farklı, hatta taban tabana zıt olduğunu gördük ve yazımızın ilerideki bölümlerinde görmeye devam edeceğiz.

İkinci madde, Birincil... Devamı için tıklayınız

DSÖ ve UNICEF, 25–26 Ekim 2018 tarihlerinde, kapitalist Kazakistan’ın “yeni” başkenti Astana’da, 40 yıl önce sosyalist Kazakistan’ın başkenti olan Alma Ata’da düzenlenen “Uluslararası” Birincil Sağlık Bakımı Konferansı’nı “güncellediği” iddiasıyla, “Küresel” Birincil Sağlık Bakımı Konferansı düzenledi.

Bu kez konferansın, ilk Konferans’ta olduğu gibi yine Alma Ata’da değil, Astana’da yapılması ve Alma Ata Konferansı’nın adındaki “Uluslararası” sözcüğü yerine “Global” sözcüğünün... Devamı için tıklayınız

Okurlarımız geçtiğimiz hafta Sınıfın Sağlığı’nda yayımlanan “Alma Ata’dan Astana’ya” başlıklı, Astana’da düzenlenen “Küresel Birincil Sağlık Bakımı Konferansı” konulu yazıyı anımsayacaklar. Yazıda Konferans’ın yayımlayacağı bildirgeyi bu hafta değerlendireceğimizi söylemiştik. Bu dizimizde, Astana Bildirgesi ile yerini aldığını iddia ettiği Alma Ata Bildirgesi’ni kıyaslayan genel bir değerlendirme yapacağız.  

Yazı dizisinin ilk bölümünde İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında eski... Devamı için tıklayınız

Bugün (25 Ekim) Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı uluslararası bir konferans başlıyor. Küresel Birincil Sağlık Bakımı Konferansı’nda “evrensel sağlık sigortası kapsamı” ve “sürdürülebilir kalkınma hedeflerine” erişebilmek için, 40 yıl önceki “birincil sağlık bakımı” taahhüdü bir kez daha “yenilenecek”. 

BİRİNCİL SAĞLIK BAKIMI NE DEMEKTİ?

DSÖ kurulurken, sağlık... Devamı için tıklayınız

Pages