Sınıfın Sağlığı

Silikozis hastalığı, kot kumlamada çalıştırılan işçilerde ardı ardına ölümlere neden olması ve binlerce insanın bu hastalığa yakalanarak ölümü bekler hale gelmesiyle kamuoyunun gündemine geldi. Sonraki süreçte verilen mücadelelerle kot kumlamanın yasaklanmasıyla silikozis gündemdeki yerini kaybetti.

Oysa silikozis, taş ocakları, madenler, tünel kazıcılığı, dökümhaneler, cam sanayi, seramik, çimento, kiremit tuğla üretimi ve kum püskürtmenin olduğu tüm iş kollarında görülebilmektedir.... Devamı için tıklayınız

2006 yılında Almanya’da yabancı göçmenler dahil 256 bin kişi evsizdi ve bunlardan 10 bin kadarı Berlin’deydi. Alman hükumeti bu kepazeliğin üzerine gitmeye, hiç değilse “görüntüyü” kurtarmaya çalıştı, fakat 2008 yılında 227 bine indirebildiği evsiz sayısı, 2010 yılında yeniden 248 bine tırmandı. Kiliseler başta olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarının Alman kapitalizminin “tutunamayanlar” arasına attığı bu insanları “sokaklardan” kurtarma gayretlerine karşın, bugün Almanya’da en az 18 bin... Devamı için tıklayınız

Hastalık, dünya halklarını hastalıklar ve ölüme mahkum eden aşırı baskılayıcı bir sosyal ve ekonomik (kapitalist) sistem içinde, insanlara dayatılan toplumsal ve politik bir kategoridir.

Vicente Navarro

Hipokrat, tıbbı “göklerden” yeryüzüne indiren, sağlığı ve hastalıkları “doğa-üstü” güçler yerine “doğal süreçlerle” açıklayan ilk hekim olarak bilinir. Tıp ilk kez Hipokrat döneminde bir bilim haline gelmiş... Devamı için tıklayınız

Pages