Serbest Kürsü

2015 yılı bomba gibi başladı. Cümledeki mecazın ötesinde Türkiye yılın ilk gününe gerçekten de bombalı eylem pratiği ile girmiş oldu. Türkiye siyaseti “bombalı” pratikler açısından son yıllarda ivmesi yükselen bir görüntüyü uzun süredir vermektedir. İşin bir yanı bu pratiğin Türkiye’de “olağanlaştırılması” ise diğer yanı da pratiğin büyük kısmının “devletlü” bir hal almış olmasıdır.

Hal böyle iken ve saldırı Dolmabahçe gibi devletin önemli bir kurumunu hedef almışken, Türkiye... Devamı için tıklayınız

Çok sevdiğim iki arkadaşım var, onlarla zaman zaman oynadığımız bir oyun var bir de. Bir hikaye yazmaya başlıyor, sırayla cümleler kuruyor ve her cümlenin sonunu “dedi genç kadın” diyerek bitiriyoruz. Genellikle bunlar, cümlelerin yapısı itibariyle eğlenceli olsa da içeriği itibariyle pek de iç açıcı olmuyor, çünkü memlekette, kadınlara, genç kadınlara umut verecek pek birşey olmuyor-du. –du diyorum, çünkü sonra söz konusu memlekette birşey oldu.

Hepimiz çocuklar gibi şendik,... Devamı için tıklayınız

AKP’nin gericilikte nasıl da gaza bastığı MEB Şura kararlarıyla ortaya çıktı. İlkokulun ilk sınıflarından başlatılan zorunlu din dersleri, anaokul çocuklarına değerler eğitimi kılıfı altında başlatılmak istenen din eğitimi, henüz gerçekleşmese de ucu gösterilen karma eğitimin kaldırılması, Osmanlıca dersinin müfredata eklenmesi…  

Birleşik Haziran Hareketi’nin karar altına aldığı ve ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin başlangıcında Türkiye çapında uygulanacak okul boykotu, AKP'nin... Devamı için tıklayınız

Antalya’nın dünyaca ünlü antik kenti Phaselis’te Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince tarafından yapılmak istenen otel projesine verilen ÇED Gerekli Değildir kararına karşı yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin açtığı davayı gören Antalya 2. İdare Mahkemesi, alanla ilgili yeterli bilimsel çalışmayı içermediği gerekçesiyle kararı iptal etti. Phaselis’i betondan korumak için mücadele veren davacıların, projenin tamamen iptal edilmesi için açtıkları dava ise önümüzdeki günlerde görülecek.... Devamı için tıklayınız

AKP’nin toplumu topyekûn dinselleştirmeye çalıştığı atılan bir dizi adımdan açıkça anlaşılıyor. Hayatın tüm işleyiş kurallarını dini kurallara göre yeniden tasarlamaya yönelik bu adımlar ne anlama geliyor ve neden şimdi buraya yüklenilmiş durumda? Neden bu kadar şiddetli? Ve en önemlisi neden eğitim üzerinden çocuklar ve gençler  bu dinselleştirme çabalarının  en fazla yoğunlaştığı kesimleri oluşturuyor?

Bize göre mesele gayet açık; öncesi ve özellikle de sonrasıyla birlikte... Devamı için tıklayınız

Birleşik Haziran Hareketi, 27-28 Aralık’ta toplanan Türkiye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 11 Ocak’ta Laik ve Bilimsel Eğitim için sokağa çıkıyor. 11 Ocak’ta yapılacak eylemler Laik ve Bilimsel Eğitim için Ayaktayız kampanyasının  başlangıç adımını oluşturuyor. 9 Şubat’ta okulların boykot edilmesini de kapsayan kampanya zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, karma eğitime karşı gerici saldırının püskürtülmesini, imam hatipleştirilen okulların geri alınmasını hedefliyor.  

Şu... Devamı için tıklayınız

Anadolu ya bakarken derinden akan tarihin ırmağının sessiz çığlığını ve de inadına gülümseyen Demet erin bakışını mutlaka görürsünüz.

Uzun insanlık sürecinin bir bakıma kalbi sayılan ana doluda geçmişin izi olan arkeolojik buluntular ait olması gereken yerden çok uzaklara ya da ait olduğu yerden sürgüne gönderilmesi, utancın diğer adı değil mi? 

Kapitalist ülkelerin müzeleri Anadolu, Mezopotamya, Çin, Hint ve diğer bölgelerin arkeolojik buluntularını müzelerinde yer alması... Devamı için tıklayınız

Lenin’le başlayalım: “Emperyalizmi elden geldiğince kısa bir biçimde tanımlamak gerekseydi, onu kapitalizmin tekelci aşaması olarak tanımlardık.” Bugün geldiğimizde noktada, tekelleşme kendini petrol, çelik, medya vb. birçok alanda gösterirken, tekelleşme olgusunu kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız değerlendirmek büyük bir yanılsamaya neden olacaktır. Çünkü liberallere bakacak olursak, aslında tekelleşme olgusu serbest piyasada iş yapan kişilerin serbest rekabetin kurallarına... Devamı için tıklayınız

2 Ocak'ta Diken isimli internet sitesinde "Popülist solun müphem nesnesi" isimli bir yazı yayımlandı. Komünist Gençlik'in yapamış olduğu Orhan Pamuk prostestosuna ithaf edilen ve Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan iki "Yrd.Doç.Dr" sıfatlı kişi tarafından yazılan yazı, mağduriyet ve saldırganlık dilini özenle harmanlayarak Türkiye solunu, yurtseverliğini ve komünizmini faşistlerle, milliyetçilerle, nazilerle özdeşleştirerek bitiyor. Ve ötekileştirici ve kutuplaştırıcı tonlara karşı... Devamı için tıklayınız

Her ne kadar, umut ışığını hep taşımış olmamıza rağmen, bir sabah kalktığımızda komşumuzun bize her zamankinden farklı bakacağını tahmin etmemiştik. Bu adaya koyduğu ambargo ile büyük bir ekonomik ve insani hasar veren ,dünya devi ülkenin başkanının, Küba'ya karşı 50 senedir yürütülen politikanın yanlış olduğunu dünyanın gözü önünde kabul etmesi ve ikili ilişkilere yeniden başlamayı teklif etmesi tarihi bir gelişmedir.

Çoğu Kübalı gibi bu gelişme beni de çok şaşırttı. Üstelik ABD'de... Devamı için tıklayınız

Pages